Meklēt
Izvēlne

Notiks diskusija "Radošo industriju izglītība Kuldīgai un Latvijai"

2014. gada 27. un 28. martā Kuldīgas novada pašvaldības Mākslinieku rezidence un Latvijas Mākslas akadēmija rīko diskusiju par iespējām sasaistīt augstāko mākslas izglītību un kokrūpniecības nozares attīstību Latvijā.

2013. gada decembrī tika parakstīts nodomu protokols starp Latvijas Mākslas akadēmiju un Kuldīgas novada pašvaldību par ieceri Kuldīgā atvērt Latvijas Mākslas akadēmijas filiāli radošo industriju jomā. Tajā tika paredzēts, ka filiāles koncepcijas izstrāde notiks 2014. gadā, iesaistot visas ieinteresētās puses – augstskolu, Kultūras ministriju, Kuldīgas novada pašvaldību un industrijas pārstāvjus.

Diskusijas „Radošo industriju izglītība Kuldīgā un Latvijā” mērķis ir uzsākt visu ieinteresēto pušu viedokļu apzināšanu, definējot iecerētās filiāles darbības aprises un atbildot uz jautājumu – kādai, raugoties no Kuldīgas un reģiona industrijas attīstības viedokļa, būtu jābūt jaunajai filiālei un kādām būtu jābūt tajā apgūstamajām zināšanām un prasmēm. Domājot par specifisku filiāles darbības virzienu un jaunu kompetenču radīšanu augstākajā mākslas, kultūras un radošo industriju izglītībā, kā viens no pirmajiem uzdevumiem šajā diskusijā par radošo industriju izglītības lomu un sasaisti ar reģiona un industrijas attīstību iezīmējās kokapstrādes un dizaina nozares sadarbības potenciāls. Šo potenciālo sadarbību nosaka divi būtiski faktori. Pirmkārt, bagātīgā kokmateriālu resursu klātbūtne Latvijā un, otrkārt, kokmateriālu eksporta dominēšana, neizmantojot unikālu iespēju piešķirt mūsu galvenajam resursam augstu pievienoto vērtību.

Šīs diskusijas atvērtais jautājums – kādas pēc nozares ekspertu domām ir radošas iespējas strādāt ar koku kā materiālu pievienotās vērtības palielināšanai Latvijā, kokrūpniecības nozares izaugsmei, un kā šīs iespējas integrēt augstākajā mākslas izglītībā?

Diskusijā piedalās pārstāvji no Latvijas Mākslas akadēmijas, Kuldīgas novada pašvaldības un LR Kultūras ministrijas, kā arī uzņēmumu pārstāvji no „Rīgas krēslu fabrikas”, „MINT Furniture”, Kalnciema kvartāla, „MGS Factory”, „RixWood”, „Bug Wooden Accessories”, „Mars”, „Vēvers”, Latvijas Kokrūpniecības federācijas un citi. Piektdien, 28.martā diskusijas dalībniekiem pievienosies LR Kultūras ministre Dace Melbārde un Latvijas Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs.

Diskusijas norisi atbalsta LR Kultūras ministrija un Kuldīgas novada pašvaldība.