Meklēt
Izvēlne

Oslo Nacionālās mākslas akadēmijas zīmēšanas meistardarbnīcas

2016. gada 16. un 17. februārī Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) notiks Oslo Nacionālās mākslas akadēmijas pasniedzēju – profesores Tirilas Skroderas (Tiril Schrøder) un lektores Kārenas Disenas (Karen Disen) – zīmēšanas meistardarbnīcas. Aicinām piedalīties Metāla dizaina un Glezniecības apakšnozaru studentus. 

Meistardarbnīcā tiks aplūkotas zīmēšanas praktiskās un teorētiskās zināšanas, vēsture un interpretācija. Darbnīcas notiks Glezniecības katedras telpā un 60. telpā.

NODARBĪBU PLĀNS
16. februāris

10.30 – 13.45

Prezentācija un pārskats par meistarklasēm
Pārskats par zīmēšanu Norvēģijā laika posmā no 1800. līdz 2015. gadam

13.45 – 14.40
Pusdienu pārtraukums

14.40 – 16.15
Praktiskās nodarbības
Īss pārtraukums
Meistardarbnīcu vadītāju darbu prezentācija

17. februāris
10.30 – 13.45
Praktiskā nodarbība

13.45 – 14.40
Pusdienu pārtraukums

14.40 – 16.15
Praktiskā nodarbība


Profesore Tirila Skrodera ir norvēģu māksliniece, kuras mākslinieciskā prakse ietver zīmēšanu un gleznošanu. Mācījusies Oslo, Hamburgā un Kopenhāgenā, absolvējusi karalisko Dānijas mākslas akadēmiju, ieguvusi akadēmisko grādu mākslā un mākslas teorijā, guvusi pieredzi kā kuratore, mākslas konsultante, kā arī rakstījusi par mākslas tēmām. Viņas darbi iekļauti Oslo Nacionālās galerijas un Oslo Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijās un aplūkojami starptautiskās izstādēs.

Tirilas Skroderas mākslas darbos atrodamas fantastikas žanra komisku, kino un virtuālās pasaules ietekmes. Māksliniece sev tuvās tēmas vizualizē gan mazos zīmējumos, gan sienu gleznojumos.

Lektore Karena Disena ir juvelierizstrādājumu un metālmāksliniece. Viņa pasniedz zīmēšanas kursu Oslo Nacionālajā akadēmijā; apmācība ietver kompozīcijas izstrādi, improvizāciju un ornamenta izveidi. Karena Disena īpašu uzmanību semināros un apmācībā pievērš diskusijai par vizuālo valodu.
Karenas Disenas metāla un juvelierdarbus raksturo īpašu materiālu un tehnikas izvēle. Viņa rada arī mākslas un dizaina objektus ārtelpām un iekštelpām. Mākslinieces darbi iekļauti dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju kolekcijās Oslo, Bergenā, Tronheimā un Zviedrijā.

Mobilitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomiskās zonas/Norvēģijas finanšu instrumenta (EEZ/NFI) projekta „Mobilitātes projekts starp Latvijas un Norvēģijas mākslas un dizaina augstākās izglītības institūcijām” (“Mobility project between higher education institutions of Latvia and Norway in the field of art and design”)* ietvaros.


*2009.-2014. gada perioda programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas” aktivitātes “Stipendijas” projekts Nr. EEZ/NFI/S/2015/010 “Mobility project between higher education institutions of Latvia and Norway in the field of art and design” Nr. EEZ/NFI/S/2015/010. Projekta realizācijas periods: 2015. gada 1. jūlijs – 2016. gada 30. jūnijs.

Informācija publicēta 2016. gada 9. februārī.