Meklēt
Izvēlne

LMA PLĀNO UZŅEMT STUDĒTGRIBĒTĀJUS STARPTAUTISKĀ JAUNVEIDOTĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀ “PAKALPOJUMU DIZAINA STRATĒĢIJAS UN INOVĀCIJAS”

Februāra sākumā Latvijas Mākslas akadēmija kopā ar Lapzemes Universitāti Somijā, kā arī asociētajiem sadarbības partneriem – Rīgas ekonomikas augstskolu, Igaunijas Mākslas akadēmiju, Kuldīgas novada pašvaldību un biedrību “Kuldīgas mākslinieku rezidence”, parakstījusi līgumu par starptautiskas maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” īstenošanu. Plānots, ka absolventi saņems dubulto diplomu – Latvijas Mākslas akadēmijas un Lapzemes Universitātes.

Studiju programmas saturs – pakalpojumu dizains – mērķēts uz tādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopumu, lai absolventi varētu kļūt par pārmaiņu ieviesējiem publiskā un privātā sektora uzņēmumos un organizācijās. Pakalpojumu dizaina pieejas centrā ir lietotājs – pakalpojuma saņēmējs, kura vajadzības, lietošanas paradumi un ērtība ir galvenais atsauces materiāls pakalpojumu inovācijām. Saskaņā ar Pasaules bankas datiem, pakalpojumu sektora īpatsvars ES un OECD valstu iekšzemes kopproduktā pārsniedz 70% un pakalpojumu sektorā nodarbināti ap 90% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju.

LMA rektors Kristaps Zariņš: “Esam lepni, ka tieši Latvijas Mākslas akadēmija piedāvās pirmo starptautisko pakalpojumu dizaina maģistra līmeņa studiju programmu Baltijas valstīs. Aicināsim pieteikties studētgribētājus gan no Latvijas, gan ārvalstīm, kā vienu no nozīmīgākajiem studentu atlases priekšnosacījumiem uzsverot motivāciju.

LMA Dizaina nodaļas asociētā profesore Ilze Kundziņa: “Ņemot vērā, ka visaptveroša pieeja pakalpojumu dizainam prasa 4 zināšanu domēnu – dizains, sociālās zinātnes, uzņēmējspēja, tehnoloģijas – savstarpēju sasaisti, LMA izaicinājums programmas satura izstrādē bija ārējo nozares profesionāļu iesaiste. Man ir prieks, ka programmas saturu veidojuši un arī nākotnē studiju kursu pasniegšanā piedalīsies tādi izcili nozares profesionāļi no Latvijas un Igaunijas kā Inga Gleizdāne, Viesturs Sosārs, Viola Korpa, Tanels Karps Līga Lētiņa, Krists Avots, Liene Kupča, Krišjānis Určs, Renārs Vimba un citi.

Uzņemšana jaunveidotajā studiju programmā plānota jau 2021. gada vasarā, savukārt programmas īstenošana – 2021. gada rudenī. Uzsākšanas laiks ir atkarīgs no studiju programmas licencēšanas un kvalitātes pārbaudes procesa virzības Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā.

Studiju programmas izstrāde, licencēšana un aprobācija tiek īstenota, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde”, Nr.8.2.1.0/18/A/017 finansējumam. Jaunveidotā studiju programma būs maksas un tiks īstenota angļu valodā, Rīgā un Kuldīgā.

Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Mākslas akadēmijā iespējams sekot vietnē www.lma.lv.


¹World Bank, ‘Services, etc, value added (% of GDP)’ (2016)