Meklēt
Izvēlne

Par studentu apmierinātību

Pamatojoties uz Dream Foundation veikto aptauju, ar kuras palīdzību tika aptaujāti studenti no Latvijas lielākajām augstākās izglītības iestādēm, var secināt, ka studentu vidū valda uzskats, ka jaunieši, kuri studējuši ārvalstīs, vēlāk ir konkurētspējīgāki darba tirgū

Studentiem tika lūgts vērtēt arī izglītības līmeni Latvijā un, kā liecina aptaujas rezultāti, lielākā daļa studentu (55%) atzīst, ka izvēlētajai mācību programmai tomēr ir trūkumi, kā galveno minot pārlieku lielo teorētiskumu un praktisko iemaņu trūkumu.
Aptaujas rezultāti parāda, ka uz jautājumu par plāniem, saistītiem ar studijām ārvalstīs turpmākajos 2-3 gados, vairāk kā puse respondentu atbildējuši aptiprinoši, t.i., ka pavisam noteikti dosies studēt uz ārvalstīm vai ļoti nopietni apsver šādu iespēju.
Interesanti, ka lielākā daļa studentu, kuri uz šo jautājumu atbildēja noliedzoši, uzskata, ka nespētu atļauties studijas ārvalstīs, lai gan vairākas augstskolas tās piedāvā bez maksas, kas liecina, ka studenti gluži vienkārši nav informēti par šādām iespējām.
„Dream Foundation" veiktā aptauja šo faktu apliecina, jo noskaidrojās, ka studenti paši uzskata, ka ir pārāk maz informēti par studiju iespējām ārvalstīs- tikai 12% respondentu uzskata, ka informācija ir pietiekama.
Visvairāk studentus interesējošie jautājumi ir saistīti ar iespējām studēt ārvalstīs, izmaksām, izglītības kvalitāti, kā arī, kā praktiski pielietot izglītību dzimtajā valstī.
Dream Foundation aptauja tika veikta kopumā četrās valstīs - Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Rumānijā. Izpētot visu aptaujāto valstu atbilžu datus, var secināt, ka vairākums studentu uzskata studijas ārvalstīs par lielu ieguvumu personības un karjeras izaugsmē.
Dream Foundation apņemas palīdzēt īstenot jauniešu sapņus par studijām ārvalstīs, piedāvājot studentiem augstas kvalitātes izglītības iespējas un kultūras pieredzi ar vairāk kā 1000 izglītības programmām angļu valodā, ko studentiem piedāvā augstākās izglītības institūcijas 10 Eiropas valstīs, kā arī Brazīlijā, Kanādā, Malaizijā.

Iegūt informāciju par augstskolām un pieteikties studijām iespējams „Dream Foundation" mājas lapā: www.dreamfoundation.eu


Vairāk informācijas:
www.dreamfoundation.eu