Meklēt
Izvēlne

Par studiju darba laiku un darba kārtību LMA no 2014. gada 5. decembra līdz 12. decembrim

Ņemot vērā studentu vēlmi pirms skatēm strādāt Mākslas akadēmijā brīvdienās un līdz vēlām vakara stundām, ar Latvijas Mākslas akadēmijas rektora prof. Alekseja Naumova rīkojumu Nr. 01 – 6/ 367/a – S noteikta sekojoša darba kārtība laika posmam no 2014. gada 5. decembra līdz 12. decembrim: 

- studentiem tiek atļauts no š. g. 5. decembra līdz 12. decembrim  atrasties Akadēmijas telpās līdz plkst. 23.00 (līdz plkst. 23.00 jāatstāj Akadēmijas telpas), stingri ievērojot  darba drošības un iekšējās kārtības noteikumus, kā arī noteikto darba laiku;

- studentiem atrašanos Akadēmijas telpās jāsaskaņo ar katedru vadītājiem, darbnīcu, laboratoriju  vadītājiem vai katedru asistentiem, vai metodiķiem;

- apakšnozaru (katedru) vadītājiem šajā laikā jānodrošina darba drošības un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;

- apakšnozaru (katedru) vadītāji ir personīgi atbildīgi par darba laika un iekšējās kārtības ievērošanu apakšnozaru telpās;

- apakšnozaru (katedru) vadītājiem jābūt informētiem par studējošajiem, kas atrodas attiecīgās apakšnozares telpās un darbnīcās.