Meklēt
Izvēlne

PAR TURPMĀKO STUDIJU PROCESA NORISI LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ

No 2021. gada 15. novembra :

 • Studiju un darba procesā piedalās studējošie un darbinieki tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
   
 • Bibliotēkas un Informācijas centra darbība tiek atjaunota Covid-19 drošos apstākļos – darbinieki un apmeklētāji var atrasties telpās tikai ar ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
   
 • Klātienes studijas notiek praktiskajos priekšmetos, nodrošinot pēc iespējas mazāku cilvēku daudzumu telpās un pēc iespējas, nodrošinot tikai viena kursa vai apakšnozares atrašanos klātienē vienā telpā;
   
 • Visi teorētiskie priekšmeti, kas notiek vairāk nekā diviem kursiem vai apakšnozarēm kopā– notiek attālināti;
   
 • Maksimālais cilvēku skaits nodarbības telpās – 20 cilvēki;
   
 • Lai nodrošinātu kvalitatīvu praktisko priekšmetu izpildi, atļauts strādāt akadēmijas telpās arī brīvdienās, izņemot 18. novembri. Saskaņojumu par atļauju strādāt Akadēmijas telpās ārpus lekciju grafika veic, aizpildot iesniegumu un saskaņojot to ar vadību;
   
 • Skašu un eksāmenu norisi organizē Studiju daļa un Maģistrantūra, konsultējoties ar katedru vadītājiem un pasniedzējiem;
   
 • Ja ir novērojama epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās ārkārtējās situācijas apstākļos konkrētā augstskolā vai koledžā, tā palielina attālinātā studiju procesa īpatsvaru, lai samazinātu epidemioloģiskos riskus. Nepieciešams organizēt studiju procesu tā, lai samazinātu studējošo un augstskolas personāla pārvietošanos, jo sevišķi sabiedriskā transporta izmantošanu;
   
 • Augstskola un koledža, jo īpaši ārkārtējās situācijas laikā, skaidro studējošiem nepieciešamību samazināt sociālos kontaktus arī ārpus studiju procesa, nepiedaloties publiskajos pasākumos un izvairoties no vietām, kur notiek cilvēku pulcēšanās;
   
 • Visi darbinieki, kas strādā klātienē, katru dienu ierodoties darbā rakstveidā apliecina, ka tiem nav infekcijas slimības pazīmju un nav bijuši kontaktā ar inficētām personām. (apliecinājumi drukātā veidā pieejami pie ieejas Akadēmijā). Katedru pasniedzēji veic klātienes studējošo ikdienas reģistrāciju un glabā šo informāciju 30 dienas (kontaktpersonas statusa noteikšanai inficēšanās gadījumā);
   
 • Darbinieki un studenti, kas ir identificēti kā kontaktpersonas, var neievērot mājas karantīnu, lai veiktu darba pienākumus vai piedalītos studiju procesā, ja augstskolas vai koledžas organizē šo kontaktpersonu skrīninga testēšanu iestādes vadītāja nozīmētas atbildīgās personas uzraudzībā ar antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas vai maiņas, vai klātienes studiju dienas septiņu kalendāra dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu. Testēšanas izmaksas sedz testējamais, ja augstskolas vai koledžas kārtība neparedz citādi. Pārslimojušām personām sešu nedēļu laikā netiek piemērota mājas karantīna;
   
 • Līdz 2021. gada 15. decembrim ir pieļaujams, ka darbinieks attālināti strādā bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, ja līdz 15. novembrim ir uzsākts vakcinācijas process. No 2021. gada 16. decembra valsts augstskolās un koledžās arī attālināti nodarbinātajiem ir jābūt ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Ja vakcinācija nav uzsākta līdz 15. novembrim un ir paredzams, ka līdz 15. decembrim nodarbinātais neiegūs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, nodarbināto var atstādināt.