Meklēt
Izvēlne

Pasniegs mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā

Otrdien, 3. oktobrī, plkst. 13:45 Latvijas Mākslas akadēmijas aulā pasniegs “Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”. Tās pasniegs LMA rektors prof. Kristaps Zariņš, mecenāte Ināra Tetereva un LMA mācībspēki.

““Mecenātes Ināras Teterevas stipendija mākslā” ir nenovērtējams atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas studentu diplomdarbu īstenošanai, kas paver iespējas bagātināt savas zināšanas, attīstīt savu talantu un paplašināt redzesloku, izmantojot stipendiju arī ceļojumiem uz ārvalstīm. Ceram, ka mūsu sadarbība turpināsies vēl daudzus gadus”, stipendijas nozīmi un ievērojamo atbalstu jaunajiem talantiem uzsver LMA rektors Kristaps Zariņš.

“Jau divdesmit izcili Mākslas akadēmijas studenti ieguva šo stipendiju. Nākošnedēļ uzzināsim vēl trīs studentu vārdus un sasniegumus. Patiess prieks raudzīties kā mūsu stipendiātu talants attīstās, kā radošās idejas pārtop izteiksmīgos un oriģinālos darbos. Ticam, ka nemitīgs darbs, centība un aizrautība reiz ļaus mūsu stipendiātiem bagātināt Baltijas un pasaules mākslas lappuses,” saka mecenāte Ināra Tetereva.

“Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus, centīgus LMA pilna laika studentus. Viena stipendija tiek piešķirta bakalaura programmas studentam un viena maģistrantūras programmas studentam. Trešās stipendijas sadalījumus starp programmu līmeņiem tiek izvērtēts, pēc konkursa pieteikuma skaita un kvalitātes, un to sadala konkursa žūrijas komisija. Katru stipendiju veido naudas piešķīrums līdz atbilstošās studiju programmas sekmīgai pabeigšanai, bet ne ilgāk kā trīs studiju gadus, studiju braucienu finansēšana stipendijas saņemšanas periodā un grants studiju noslēguma darba izstādei un publikācijai. Stipendijas apmērs vienam stipendiātam var sasniegt līdz pat 9’750 eiro.

2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja ģimenes labdarības fondu ar nolūku atbalstīt izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas. Fonds sniedz atbalstu arī izglītības jomai. 2012. gada 4. aprīlī fonds parakstīja nodomu protokolu ar LMA par sadarbību izglītības izcilības stiprināšanai. Kopš 2012. gada pasniedz “Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”.