Meklēt
Izvēlne

Pasniegtas Ināras Teterevas stipendijas mākslā 2014

Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) 2014. gada 26. septembrī tika pasniegtas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” - stipendijas ieguva trešā kursa studente Talita Vālodze (Glezniecības apakšnozare), trešā kursa studente Sigita Sniegs (Modes dizaina apakšnozare) un maģistrante Līga Spunde (Vizuālās komunikācijas apakšnozare).

„Fonda un LMA sadarbības mērķis ir stiprināt augstvērtīgu mākslas izglītības attīstību Latvijā, kā arī veicināt mākslas izglītības starptautisko konkurētspēju un atpazīstamību. Akadēmijas stiprā puse ir personības, tādēļ ceram, ka Fonda sniegtais atbalsts būtiski sekmēs jaunu izcilību veidošanos mākslas nozarē, kas ar pārliecību un harizmu spēs stiprināt Latvijas kultūras vērtības, saliedēt un stiprināt mūsu sabiedrību,” akcentē Ināra Tetereva.

„Jau trešo reizi Latvijas Mākslas akadēmijā pasniegtas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”, kas ir liels pagodinājums Mākslas akadēmijai. Sadarbība ar Teterevu fondu ir veiksmīgs publiskās un privātās partnerības piemērs, par ko esam gandarīti. Mūsu studentiem šī stipendija rada iespēju atrast savu vietu dzīvē un rast piepildījumu radošajā darbā – vai tā būtu izstādes kataloga izveide vai radošais brauciens. Stipendija studiju laikā ir neatsverams finansiālais atspaids – tas studentiem ļauj pilnvērtīgi nodoties studijām, radošajai darbībai. Stipendiju pretendenti arī šoreiz bija rūpīgi sagatavojuši pieteikumus, kas konkurenci padarīja ļoti sīvu,” stāsta LMA rektors prof. Aleksejs Naumovs.

Konkursa rezultātus atzinīgi vērtē arī Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogi, kas ikdienā plecu pie pleca strādā ar konkursa laureātēm. Raksturojot Talitu Vālodzi, Glezniecības apakšnozares trešā kursa studenti, prof. Aleksejs Naumovs atzīmē, ka „viņa jau piedalās izstādēs. Jaunās mākslinieces rokrakstam piemīt fiksēt smalkas izjūtas un noskaņas”. Savukārt Sigitas Sniegs galvenā īpašība, pēc prof. Māras Bindes domām, ir „attieksme pret darbu ar neizmērojamu tieksmi pēc izcilības visās izpausmēs.” Par Vizuālās komunikācijas apakšnozares maģistrantūras studenti Līgu Spundi prof. Jānis Murovskis saka: „viņa organiski tiecas pēc labākā, ko var sasniegt. Stipendija ir iekritusi īstajam cilvēkam.”

„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus, centīgus Latvijas Mākslas akadēmijas pilna laika studentus, piešķirot viņiem stipendijas. Katrā studiju gadā tiks piešķirtas divas stipendijas pilna laika bakalaura programmas studentiem un viena stipendija maģistra programmas studentam. Vienas stipendijas apmērs sasniegs Euro 7500. Katru stipendiju veido naudas piešķīrums līdz atbilstošās studiju programmas sekmīgai pabeigšanai, bet ne ilgāk kā trīs studiju gadus, studiju braucienu finansēšana stipendijas saņemšanas periodā un grants studenta darbu izstādei un publikācijai, pabeidzot studijas LMA.

2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja ģimenes labdarības fondu ar nolūku atbalstīt izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas. Fonds sniedz atbalstu arī izglītības jomai. Borisa un Ināras Teterevu fonds 2012. gada 4.aprīlī parakstīja nodomu protokolu ar Latvijas Mākslas akadēmiju par sadarbību turpmākajos piecos gados izglītības izcilības stiprināšanai. Šīs sadarbības ietvaros ir izstrādāts stratēģiskās rīcības plāns, kā arī nodibinātas "Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā".

Borisa un Ināras Teterevu fonda sadarbība ar LMA sākusies 2011. gadā, kad tika pasniegta LMA Gada balva, kuras mērķis ir apzināt un novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas vizuālās mākslas, dizaina un mākslas zinātnes jomā, veicinot mākslas procesu attīstību, kā arī jaunu ideju un projektu īstenošanu.

Borisa un Ināras Teterevu fonds ir dibināts 2010. gadā ar mērķi veicināt kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un ārpus tās robežām. 2010. gadā Inārai Teterevai pasniegta Lietišķo sieviešu apvienības gada balva nominācijā "Dāsnākā mecenāte", bet 2011. gadā mecenātiem Borisam un Inārai Tetereviem piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. 2012. gadā Borisam un Inārai Tetereviem piešķirts "Gada rīdzinieku 2012" tituls.