Meklēt
Izvēlne

Piešķirta Jāņa un Hermīnes Mildas Kalniņu stipendija

Jāņa un Hermīnes Mildas Kalniņu meita, Kanādā dzīvojošā māksliniece Valda Zobens, vēloties saglabāt vecāku piemiņu, sniedz iespēju saņemt stipendiju. Vītolu fonda sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju organizētajā „Jāņa Kalniņa un Hermīnes-Mildas Kalniņas piemiņas stipendijas” konkursā piedalījās 7 izcili glezniecības nozares studenti un par stipendiāti kļuva Glezniecības apakšnozares 2. kursa studente Zīle Ziemele, kura stipendiju saņems 10 mēnešus. 

Jānis un Hermīne Milda Kalniņi pieprata neparastu mākslu - dzīvot un ar savu darbību apliecināt uzticību skaistajam gan savos mākslas darbos, gan ikdienas dzīvē. Kaut arī Liktenis pret viņiem bieži nebija saudzīgs, jo īpaši tad, kad nācās atstāt savu Tēvzemi un doties svešumā, tomēr viņi spēja ne tikai pārvarēt ikdienas grūtības, bet līdz pat mūža galam saglabāt možu un radošu garu, ieaudzinot mīlestību pret skaisto arī savos bērnos. Par to viņiem allaž pateicīga būs meita un Jāņa un Hermīnes Mildas Kalniņu stipendijas dibinātāja Valda Zobens.

Tēvs Jānis Kalniņš dzimis 1907. gadā Krustpilī, ,,Laidēs”, māte Hermīne Milda Kalniņa ( dz. Petrevics) - 1913. gadā Durbes novada “Bukos”. Tēvs 1934. gadā beidzis Liepājas Valsts tehnikumu, māte - Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratīvās gleznošanas nodaļu. 1938. gadā Rīgā piedzima dēls Vitauts un pēc gada – meita Valda.  Kad sākās Otrais pasaules karš, ģimenei nācās pamest Latviju un doties trimdā. Kopš 1948. gada par viņu mītnes zemi kļuva Kanāda. Lai arī vecākiem darba stundas bija garas, darbs grūts un ar mākslu nesaistīts, viņu radošais gars neizzuda - abi gleznoja, veidoja keramikas darbus un mākslinieciskus ādas izstrādājumus, kā arī saviem bērniem iemācīja augstu vērtēt izglītības nozīmi cilvēka dzīvē, ieaudzināja mākslas mīlestību un allaž bija paraugs vēlmei radoši izpausties. Jānis un Hermīne Milda Kalniņi ticēja saviem bērniem, ticēja jaunatnei, un visa viņu nodzīvotā dzīve bija apliecinājums tam, ka pati lielākā māksla ir skaisti un pilnasinīgi nodzīvots mūžs.

Valda Zobens absolvējusi Medicīnas tehnoloģiju institūtu, strādājusi Ontārio valdības, veselības nozarē un Toronto Universitātes Botānikas departamentā, kā arī, nezūdot vecāku ieaudzinātajai mākslas mīlestībai, vakaros studējusi un 2002. gadā absolvējusi Ontārio Mākslas fakultāti (OCAD) Māksliniece ir piedalījusies vairākās izstādēs Kanādā, viņas darbi ir skatāmi Pasaules latviešu mākslas savienības (PLMS) kolekcijā Cēsīs un Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM), Rīgā.  Valda Zobens ir Kanādas latviešu mākslas biedrības ,,Latvis’’ locekle.