Meklēt
Izvēlne

Pieteikšanās Letonikas VI kongresa sekcijai “Māksla grāmatniecībā un periodikā: vēsture un mūsdienas”

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts aicina pieteikt referātu tēmas Letonikas VI kongresa sekcijai “Māksla grāmatniecībā un periodikā: vēsture un mūsdienas”, kas notiks Latvijas Mākslas akadēmijā 2015. gada 11. septembrī.

Gandrīz ikviens mākslas pētnieks vienlaikus ir visai rosīgs savas nozares grāmatniecības līdzveidotājs. Šajā jomā pašsaprotami valda orientācija uz tagadni un tuvāko nākotni. Prieks un rūpes par topošo ātri nobīda tālākos pabeigtās pagātnes plauktos pat pašu neseno veikumu un ikdienā aizēno plašāku redzējumu, kurā aktuālais un vēsturiskais atklātos interesantās, pamācošās un rosinošās kopsakarībās. Vienīgo kopš valsts neatkarības atjaunošanas izdoto monogrāfiju par grāmatu mākslu Latvijā – Publishing and Book Design in Latvia 1919–1940: A Re-Discovery (Rīga: Neputns, 2014) – ir sarakstījis amerikānis Džeimss Hovards Freizers (James Howard Fraser, 1934–2013).

Tomēr daudzus mākslas vēstures un citu humanitāro zinātņu nozaru speciālistus un studentus pētnieciskajā darbā un vēl neīstenotās iecerēs vairāk vai mazāk nodarbina grāmatu un periodikas dizains, ilustrāciju un reprodukciju kultūra, mākslas zinātnes, kritikas un izdevējdarbības vēsture, atsevišķu personību veikums, publikāciju valoda, teksta un attēla attiecības, literatūras un vizuālās mākslas mijiedarbe, drukāto un elektronisko mediju sāncensība vai sadarbība mākslas atspoguļojumā, kā arī, iespējams, vēl citi nozares aspekti. Savstarpēji bagātinošā apkopojumā individuālie atklājumi un atziņas varētu papildināt pieejamo zināšanu korpusu par mākslas grāmatniecību / periodiku un mākslu grāmatniecībā / periodikā, dodot ierosmes tālākai izpētei.

Tēmu pieteikumus kopā ar rindkopas apjoma anotāciju līdz 15. jūnijam gaidīs un uz interesentu jautājumiem labprāt atbildēs sekcijas vadītāja Kristiāna Ābele (e. kristiana_abele(abols)hotmail.com"> / t. 26162678). Pieteikumā lūgums norādīt autora e-pasta adresi, tālruņa numuru un darba vai studiju vietu, lai jūnija otrajā pusē būtu iespējams ātri sazināties par tēmas iekļaušanu programmā, kas vairs nemaināmā veidā iesniedzama kongresa komitejai līdz 1. jūlijam. Paredzamais uzstāšanās ilgums – 20–25 minūtes.

Apstiprināto referātu kopsavilkumi 2500 datorraksta zīmju apjomā līdz 20. augustam būs iesūtāmi publicēšanai sekcijas tēžu krājumā.