Meklēt
Izvēlne

Programmas ERASMUS+ studiju stipendiju konkursa rezultāti 2016./2017. studiju gadam

Latvijas Mākslas akadēmijas programmas "Erasmus+" studiju stipendiju konkursā 2016./2017. studiju gadam tika iesniegti 75 studentu pieteikumi studijām LMA partneraugstskolās, vērtēšanas komisijā tika atbalstīti 46 pieteikumi. 

Vērtēšanas komisija - LMA rektors prof. Aleksejs Naumovs, prorektors prof. Kristaps Zariņš, prorektors prof. Andris Teikmanis, Vizuālās mākslas nodaļas vadītājs asoc. prof. Andris Vītoliņš, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītājs prof. Aigars Bikše, Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas vadītājs prof. Jānis Murovskis, Dizaina nodaļas vadītājs prof. Holgers Elers, Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja prof. Silvija Grosa, Studiju daļas vadītāja, dekāna p.i. Zilgma Prēdele, Maģistrantūras programmas vadītāja Antra Priede, Ārlietu un izstāžu daļas vadītāja Elīna Ģibiete, "Erasmus+" programmas koordinatore Inta Rubule.

Atbalstītie stipendiāti detalizētu informāciju par tālāko procesu saņems e-pastā nākamās nedēļas laikā.

Lūdzam līdz 2016. gada 31. martam Ārlietu un izstāžu daļā izņemt neatbalstītos projektus, kā arī pieteikties studentus, kuri vēlas doties "Erasmus+" studijās bez stipendijas atbalsta.

Paldies visiem, kuri piedalījās konkursā!