Meklēt
Izvēlne

Projekta "RADOŠAIS IZAICINĀJUMS" noslēguma ceļojošās izstādes

2014. gada septembrī Latvijas Neredzīgo biedrība sāka īstenot projektu "Radošais izaicinājums", kurā piedalījās arī Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Funkcionālā dizaina apakšnozares maģistrantūras 1. kursa un Tekstilmākslas apakšnozares bakalaura programmas 4. kursa studenti abu apakšnozaru pasniedzēju - Barbaras Ābeles, Ingūnas Eleres, Ievas Krūmiņas, Irēnas Andrejevas, Diānas Janušones - vadībā.   

Projekta ietvaros tika sniegti inovatīvi sociālie pakalpojumi redzes invalīdiem, iesaistot profesionāļus no LMA, kopā veidojot produktus, kas būtu interesanti plašam patērētāju lokam, tā veicinot redzes invalīdu nodarbinātību un pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā.

Projekta laikā - 20 mēnešu garumā, līdz pat šā gada martam, cilvēki ar invaliditāti Latvijā varēja apmeklēt minētos četrus LNB TO dienas centrus, lai iesaistītos projekta radošajās darbnīcās, sporta nodarbībās kā arī darba prasmju un nodarbinātības aktivitātēs. Savukārt, Mākslas akadēmijas darbinieku un studentu vadībā projekta dalībniekiem bija iespēja radīt jaunus, unikālus produktus, kuri spētu konkurēt tirgū, tādējādi sniedzot šiem cilvēkiem iespēju nākotnē aktīvi iesaistīties sociālā uzņēmējdarbībā.

Projektam noslēdzoties, tiks veidota ceļojošā izstāde, kurā interesenti varēs aplūkot projekta nodarbību laikā tapušos neredzīgu un vājredzīgu cilvēku darinājumus. Ceļojošā izstāde tiks atklāta Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā  (no 11.03 līdz 20.03), dodoties tālāk uz Cēsīm – Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Cēsu filiāles telpās (no 21.03 līdz 3.04). Trešā ceļojošās izstādes pilsēta būs Ventspils, kur tā iekārtosies Ventspils galvenās bibliotēkas telpās (no 4.04. līdz 17.04). Savukārt savu noslēgumu ceļojošā radošo darbu izstāde sagaidīs Rīgā, Koka ēku renovācijas centrā „Koka Rīga”, kur būs aplūkojama no 20.04 līdz 30.04.

Sabiedrības integrācijas fonda NVO projektu programmas projekts «Radošais izaicinājums» saņēmis finansējumu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros (projekta Nr. 2013.EEZ/PP/1/MAC/032/060). Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2014. — 30.04.2016.

Projekta īstenošanas reģioni: Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Rīga, Rīgas reģions, visa Latvija.

Projekta sadarbības partneri: Lietuviešu Neredzīgo un redzes invalīdu asociācija, Latvijas Mākslas akadēmija.