Meklēt
Izvēlne

Projekta "Radošais izaicinājums" noslēguma seminārs "Koka Rīga"

28. aprīlī plkst. 11.00 “Koka Rīgā” visi interesenti laipni aicināti uz projekta “Radošais izaicinājums” noslēguma semināru, kurā piedalīsies projekta organizētāji no Latvijas Neredzīgo biedrības, dalībnieki un sadarbības partneri no Latvijas Mākslas akadēmijas, stāstot par to, kā izdevies sasniegt izvirzītos mērķus un kā dalībniekiem veicies projekta gaitā. Semināra laikā tiks prezentēti arī trīs projekta laikā tapušie zīmoli – “PATA”, “ROK” un “BurBur”- interjera darinājumi, kas tapuši LMA studentu un projekta dalībnieku kopdarba rezultātā, kā plašākam patērētāju lokam piedāvājami galaprodukti. Tāpat, semināra dalībniekiem būs iespēja aplūkot projekta laikā tapušos darinājumus izstādē, kas aplūkojama “Koka Rīgā”. 

Projekts "Radošais izaicinājums" uzsākās 2014. gada septembrī Latvijas Neredzīgo biedrībā, iesaistot četras organizācijas struktūrvienības: Strazdumuižas, Rēzeknes, Cēsu un Ventspils teritoriālās organizācijas. Projekta ietvaros tika sniegti inovatīvi sociālie pakalpojumi redzes invalīdiem, iesaistot profesionāļus no Latvijas Mākslas akadēmijas, kopā veidojot produktus, kas būtu interesanti plašam patērētāju lokam, tā veicinot redzes invalīdu nodarbinātību un pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā.

20 mēnešu garumā cilvēki ar invaliditāti Latvijā varēja apmeklēt minētos četrus LNB TO dienas centrus, lai iesaistītos projekta radošajās darbnīcās, sporta nodarbībās kā arī darba prasmju un nodarbinātības aktivitātēs. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Funkcionālā dizaina apakšnozares maģistrantūras 1. kursa un Tekstilmākslas apakšnozares bakalaura programmas 4. kursa studenti abu apakšnozaru pasniedzēju - Barbaras Ābeles, Ingūnas Eleres, Ievas Krūmiņas, Irēnas Andrejevas, Diānas Janušones – vadībā projekta dalībniekiem bija iespēja radīt jaunus, unikālus produktus, kuri spētu konkurēt tirgū, tādējādi sniedzot šiem cilvēkiem iespēju nākotnē aktīvi iesaistīties sociālā uzņēmējdarbībā.

Sabiedrības integrācijas fonda NVO projektu programmas projekts "Radošais izaicinājums" saņēmis finansējumu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros (projekta Nr. 2013.EEZ/PP/1/MAC/032/060). Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2014. — 30.04.2016.
Projekta īstenošanas reģioni: Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Rīga, Rīgas reģions, visa Latvija.
Projekta sadarbības partneri: Lietuviešu Neredzīgo un redzes invalīdu asociācija, Latvijas Mākslas akadēmija.