Meklēt
Izvēlne

Rakstu krājums "Latvijas materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas II"

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 2013. gada 20. septembrī notika zinātniskais seminārs „Latvijas materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas”. Ikviens tēmas interesents ar semināra laikā vēstītajām atziņām var iepazīties rakstu krājumā „Latvijas materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas II”, kas pieejams Latvijas Mākslas akadēmijā Informācijas centrā un bibliotēkā (Docenta Mag. art. Riharda Pētersona dāvinājums). Nopērkams LU Akadēmiskā apgāda kioskā Raiņa bulvārī 19.

Rakstu krājumā iespējams lasīt Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālas mākslas un kultūras vēstures un teorijas 4. kursa studenšu Ievas Kalnačas („Kuldīgas vecpilsēta ceļā uz UNESCO Pasaules mantojuma sarakstu”) un Alises Upmales („Tēlnieku Jansonu dzīves un darba vieta: saglabāšanas un izmantošanas perspektīvas”) rakstus.

Autori un kultūras mantojuma pētnieki ir tieši LU Vēstures un filozofijas fakultātes un LMA Mākslas zinātnes studenti. Arheoloģija, pilsētbūvniecība un arhitektūra, kā arī mākslas pieminekļu saglabāšanas problēmas interesējušas jaunos pētniekus. Rakstu krājums turpina 2008. gadā aizsākto pētniecības darbu, kas saistīts ar Latvijas kultūras mantojuma objektu saglabāšanas problēmu apzināšanu un izvērtējumu. Rakstu krājums izdots ar LU Studentu padomes un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas atbalstu, tā sastādītājs un zinātniskais redaktors ir LU VFF asoc. prof. Aleksandrs Gavriļins, projekta koordinatore ir Līva Klabere. Viens no redaktoriem ir Latvijas Mākslas akadēmijas docents Mag. art. Rihards Pētersons, kā recenzente līdzdarbojusies Mākslas akadēmijas asoc. prof., Dr. art. Silvija Grosa.