Meklēt
Izvēlne

Rīgas pilsētvidē uz četrpadsmit izglītības iestāžu fasādēm top monumentālās glezniecības paraugi

Šobrīd Rīgas pilsētvidē top monumentālās glezniecības paraugi uz četrpadsmit izglītības iestāžu fasādēm – to 2014. gada 30. jūnijā, tiekoties pie Rīgas 59. pirmsskolas izglītības iestādes (Grostonas ielā 3), Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājam Andrim Amerikam, Īpašuma departamenta direktoram Oļegam Burovam un visiem pārējiem atzina Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs.

„Par to, ka 1962. gadā celtā ēka jau šobrīd pēc pamatnes nokrāsošanas ir pārtapusi par mūsdienīgu un inovatīvu objektu, var pārliecināties jebkurš garāmgājējs, kā arī visvairāk tas, protams, iepriecinās 100 mazo rīdzinieku, kas jau tuvākā laikā kopā ar saviem vecākiem šo iestādi apmeklēs. Pašvaldības un Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbības rezultātā pilsētā šobrīd uz četrpadsmit izglītības iestādēm top septiņu studentu dažādi monumentālās glezniecības paraugi, kurus jau tuvāko mēnešu laikā arī ieraudzīsim un novērtēsim,” par sadarbības rezultātu ir iepriecināts Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Andris Ameriks.  

Visi klātesošie šodien novērtēja Latvijas Mākslas akadēmijas studentes Elīnas Joniņas izstrādāto projektu „Debess puses”, kura koncepcijas pamatā ir veidot orientēšanos pēc debess pusēm jeb rotaļu un mācību par dzīvo dabu caur vizuālo attēlu.

„Projekts ir labs piemērs mākslas un urbānās vides attiecību pētniecībai. Studenta darbā spilgto krāsu pāreja atspoguļo ēkas garenvirziena novietojumu Rietumu - Austrumu virzienā, toņu izvēles pamatā ir asociācija ar dienu un nakti jeb virziens, kur saule aust un riet. Pamatu daļā, kas ir bērnu redzes augstumā, būs arī atraktīva josla, kurā būs paslēpti dažādi dzīvnieki. Izmantojot asociatīvu norādi, būs redzams, kādu stihiju katrs dzīvnieks pārstāv – gaisu, zemi, ūdeni, dienu vai nakti. Tas būs monumentālās glezniecības paraugs, kas veicinās dzīvās dabas izzināšanu, gan radīs krāsu prieku un rotaļu, kā rezultātā pilsētvidē būs redzama koša, dzīvespriecīga un izglītojoši sakārtota ēka,” par redzēto klātienē stāsta Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs.

Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs informēja klātesošos, ka lēmumu par labu septiņu studentu izstrādātajiem projektiem pieņēma gan Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji, gan departamenta vadošie būvniecības un arhitektūras speciālisti. „Šobrīd otrs Elīnas Joniņas izstrādātais projekts top arī uz Rīgas 262. pirmsskolas izglītības iestādes, Lubānas ielā 172. Savukārt studentes Ditas Lesiņas radītie projekti tiks realizēti uz citām četrām izglītības iestāžu fasādēm. Trīs pirmsskolas fasādes rotās Arta Gulbja monumentālie mākslas darbi. Pārējo pirmsskolas izglītības iestāžu fasāžu apdares projektu autori ir Dace Baidekalne, Laine Uzulēna, Liene Pirktiņa un Liene Brīvlauka.”

Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar SIA „Caparol Baltica”, kas šai izglītības iestādei uzdāvināja savas ražotās krāsas fasādes noformēšanai. Fasādes, bēniņu un ventilācijas izbūves darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma veic SIA „Laguta”. Kopīgas projekta izmaksas ir gandrīz 70 tūkstoši eiro, no kuriem 60% tiek apmaksāti no Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem. 

Rīgas domes Īpašuma departaments jau vairākus gadus mērķtiecīgi īsteno koncepciju – renovējot  pilsētas pašvaldības izglītības iestādes kā mikrorajona dominantes. Ņemot vērā to, ka lielākā daļa šo iestāžu ēkas būvētas pēc 20. gs. sešdesmito, septiņdesmito gadu tipveida projektiem, to vienveidīgajai arhitektūrai, siltinot ēkas, iespējams piešķirt pievienoto vērtību – mākslinieciski augstvērtīgu dekoratīvo apdari, kas gan atsvaidzina apkārtesošo arhitektūru, gan uzsver izglītības iestādes saturisko un sabiedrisko nozīmi.

Īpašuma departamenta 2014. gada budžetā paredzēti līdzekļi 22 Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku fasāžu renovācijai un siltināšanai.