Meklēt
Izvēlne

"SEB stipendija glezniecībā" piešķirta Mākslas akadēmijas studentei Sandrai Strēlei

2016. gada 20. aprīlī Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) par darbu "Melanholija" (2016) tika apbalvota "SEB stipendija glezniecībā – TALANTS ATMAKSĀJAS!" konkursa uzvarētāja - Vizuālās mākslas nodaļas Glezniecības apakšnozares maģistrantūras programmas 2. kursa studente Sandra Strēle.

Latvijas Mākslas akadēmijas un SEB bankas sadarbībā konkurss norisinās jau astoto reizi un tā mērķis ir paust atzinību studentiem par izcilu sniegumu glezniecībā. Laureāte saņems iespēju piedalīties radošajās darbnīcās kādā no Eiropas Savienības valstīm un stipendiju EUR 1800 vērtībā, kā arī šogad stipendijas laureātam būs iespēja iepazīties ar mūsdienu mākslas situāciju kādā no Eiropas laikmetīgās mākslas mesām.

Darbus apbalvošanai no konkursā iesniegtā plašā klāsta izvēlējusies žūrija: LMA rektors prof. Aleksejs Naumovs, prorektori prof. Andris Teikmanis un prof. Kristaps Zariņš, Glezniecības katedras vadītājs asoc. prof. Andris Vītoliņš, Vides mākslas katedras vadītājs asoc. prof. Kristians Brekte, māksliniece, "SEB stipendijas glezniecībā" 2008. gada laureāte Neonilla Medvedeva, SEB bankas prezidente Ieva Tetere un SEB bankas Private Banking vadītāja Aija Miķelsone.

Līdz apbalvošanas dienai, 20. aprīlim, arī ikvienam interesentam bija iespēja nobalsot par sev tīkamāko mākslas darbu. Šogad apmeklētāju simpātijas balva piešķirta Maģistra programmas, Vizuālās mākslas nodaļas Glezniecības apakšnozares 2. kursa studentei Madarai Lazdiņai par gleznu "Pūt vējiņi, dzen laiviņu".

LMA prorektors prof. Andris Teikmanis, aprakstot mākslinieces darbus, saka: "Sandra Strēle, meklējot atbildes uz jautājumiem par glezniecības vietu un nozīmi mūsdienu mākslas telpā, glezniecības nākotni un glezniecības lomu, veidojot mūsu nākotni, glezniecību raksturoja kā “klusu” mēdiju, vienlaikus piedāvājot savu konceptuālo redzējumu un diptihu “Melanholija”. Pamatojot darba nosaukumu, jaunā gleznotāja uzsvēra, ka tas ir izvēlēts, uzsverot “glezniecības traģēdiju”, proti, pretrunu, kas “sakņojas mākslinieka kā indivīda vēlmē nepārtraukti radīt ko jaunu, tajā pašā laikā izmisīgi ilgojoties pēc pagājušā. Eksistējot starp vairākām iespējamībām un redzējumiem…”. Konceptuālā vienotība, formulējot savu glezniecības nākotnes redzējumu, kas sasaucas ar mākslinieces apzināti veidoto individuālo glezniecības valodu, laika kā nākotņu iespējamības konceptualizācija, identificējot “glezniecības traģēdiju”, kā arī meistarīga un izkopta glezniecība, kuras izteiksmes līdzekļi tiek apzināti izmantoti iecerētā mērķa sasniegšanai, ļauj Sandras Strēles veikumu atzīmēt kā visīpašāko un izvēlētās mākslinieciskās formas un koncepcijas savstarpējās saistības ziņā viskonsekventāko māksliniecisko atbildi."

SEB bankas Private Banking vadītāja Aija Miķelsone: "Ar kolēģiem secināju, ka apraksti pie gleznām ir brīnišķīga novitāte, jo tas lieliski iezīmēja mūsdienās tik nobružāto teicienu – pārbaudi savus pieņēmumus. Vērojot gleznas un lasot aprakstu, ne vienmēr abas puses dod vienādu skatījumi. Bija situācijas, ka bildē redzi vienu, bet aprakstā autors min, ka jāredz kas cits. Tas ļauj mums mācīties, ka dzīvē jāpārbauda savi pieņēmumi, pirms mēs metamies secinājumos viens par otru vai notikumiem mums apkārt."

Kopš 2008. gada, kad Mākslas akadēmijā pirmo reizi pasniegta "SEB stipendija glezniecībā", to saņēmuši astoņi mākslinieki. 2008. gadā par laureāti kļuva Neonilla Medvedeva, 2009. gadā – Atis Jākobsons, 2010. gadā – Zane Tuča, 2011. gadā – Elza Sīle, 2012. gadā - Laimdota Steķe, 2013. gadā – Klāvs Loris, 2014. gadā - Madara Neikena. Pagājušajā, 2015. gadā, stipendiju par darbu "Iekšpus cimda" ieguva Glezniecības apakšnozares 3. kursa studente Zīle Ziemele, savukārt skatītāju simpātijas balvu saņēma Stikla mākslas apakšnozares 1. kursa studente Baiba Ābelīte par darbu "Kodolsprādziens".

Video no pasākuma: https://youtu.be/KQz_6HQF5IU