Meklēt
Izvēlne

SEPTEMBRĪ AR KONFERENČU SĒRIJU NOSLĒGSIES VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMAS PROJEKTS "KULTŪRKAPITĀLS KĀ RESURSS LATVIJAS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI"/CARD

2022. gada 27. un 28. septembrī konferenču sērijā tiks prezentēti valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD rezultāti.

Programmā divu gadu garumā bija iesaistīti gandrīz 100 Latvijas kultūras un mākslas zinātnieki, doktoranti un citi studējošie no trijām Latvijas kultūras un mākslu universitātēm Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA, programmas vadošais partneris), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) un Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) kopā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) pētniekiem.

Projekta CARD noslēguma konferenču sērija tiks atklāta 27. septembrī plkst. 10.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Pirmajā sērijas konferencē pētnieki prezentēs galvenos divu gadu projekta zinātniskos rezultātus un iezīmēs nākotnes perspektīvas turpmākajiem pētījumiem. Šī bija pirmā reize, kad kopīgā, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas (KM) finansētā, pētniecības projektā sadarbojās kultūras un mākslas nozares zinātniskās institūcijas, un tieši starpinstitucionālās sadarbības nostiprināšana ir viens no projekta nozīmīgākajiem ieguvumiem. Programmas devums ir gan zinātniski rezultāti – zinātniski raksti, monogrāfijas un akadēmiskas konferences, gan praktiska ietekme uz kultūras un mākslas nozari – politikas rekomendācijas un pētījumu datu ziņojumi, diskusijas, semināri un vasaras skolas nozares profesionāļiem un studējošajiem.

Projekta vadītāja, LKA rektore, Rūta Muktupāvela uzsver, ka projekta īstenotājiem bija svarīgi uz kultūru skatīties mūsdienīgi – proti, ne tikai uz tās emocionālo un estētisko pusi, bet arī pienācīgi novērtēt kultūras ekonomisko, politisko un sociālo potenciālu: “Bija būtiski apzināt visu kultūras procesos iesaistīto pušu – radošo personību, kopienu, kultūras organizāciju, nevalstisko organizāciju un pašvaldību – lomu un nozīmi Latvijas kultūrā visās trijās – pagātnes, tagadnes un nākotnes – dimensijās, iezīmēt vājos un spēcīgos punktus, apzināt, kas ir tas kultūras kapitāls, kas mūsu valstij arī nākotnē ļaus pastāvēt, pilnveidoties un augt, un kur, galu galā, un kādās jomās ir vērts ieguldīt publisko finansējumu, lai nevis intuitīvi un sporādiski, bet pragmatiski un mērķtiecīgi pārvaldītu kultūras resursus dažādās jomās – mūzikā, audiovizuālajā mākslā un kino, arhitektūrā, vizuālajā mākslā un dizainā, teātrī un dejā, kultūras mantojumā, kā arī mākslu vēsturē un teorijā.”

Otrajā dienā – 28. septembrī – paralēli norisināsies četras konferences, prezentējot konkrētus pētījumus, kas tapuši sešos projekta darba posmos:

  • Konferences “Meklējot un paplašinot robežas: mākslinieciskās jaunrades pētniecība tuvplānā” mērķis ir aktualizēt mākslinieciskās jaunrades vēstures pētniecības nozīmi, radot jaunas zināšanas par Latvijas kultūras un mākslas vēsturi. Konference norisināsies LKA Teātra mājā “Zirgu pasts” (Dzirnavu iela 46) plkst. 9.00–17.30.
  • Konferences “Pielietot kultūras mantojumu: rīki, metodes un prakses” uzmanības centrā būs atmiņas institūcijas kā kultūras kapitāla resurss, kā arī sabiedrības un mantojuma kopienu līdzdalības prakses. Konference norisināsies Kronvalda bulvārī 4, 1. auditorijā, plkst. 10.00–16.00.
  • Konferencē “Mākslas un pētniecības metodes un modeļi” piedalīsies LKA, JVLMA un LMA kopīgās profesionālās doktora studiju programmas mākslās doktoranti, kuri prezentēs savu pieredzi mākslinieciskajā jaunradē, strādājot ar inovatīvām mākslas un pētniecības mijiedarbes formām. Konference norisināsies Kronvalda bulvārī 4, 2 auditorijā, plkst. 10.00–15.00.
  • Konferences “Kultūras un radošā sektora ekosistēma” dalībnieki referātos un diskusijās pievērsīsies aktuālajiem kultūras procesiem, identificējos un kartējot Latvijas kultūras un radošā sektora ekosistēmas operatoru grupas un to mijiedarbes, tāpat dalībnieki stāstīs par kultūras un radošā sektora ietekmes un pārneses efektiem. Konference norisināsies Latvijas Kultūras akadēmijas zālē (Ludzas iela 24) plkst. 10.00–17.00.

Aicinām reģistrēties konferenčuklātienes apmeklējumam līdz 26. septembrim, aizpildot tiešsaistes formu: https://ej.uz/card2022. Konferenču apmeklējums ir bez maksas! Konferences notiks latviešu valodā.

Konferences norisināsies klātienē un būs skatāmas arī interneta tiešraidē CARD Facebook lapā šeit


Konference organizēta un konferences materiāli izstrādāti Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" (2020.–2022.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome. 

Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) mērķis ir veidot starpdisciplināru cilvēkkapitāla un zināšanu bāzi par kultūras kapitāla daudzveidību un vērtību, kultūras sektora ekosistēmas dzīvotspēju veidojošiem procesiem kā resursu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai. Vairāk par projektu ŠEIT. Projekta aktualitātes ŠEIT