Meklēt
Izvēlne

Starptautiskā stikla mākslas izstāde ”BALTIJAS AINAVA / BALTIC LANDSCAPE”

Izstādē ’’BALTIJAS AINAVA / BALTIC LANDSCAPE”  tiks pārstāvētas Latvijas Mākslas Akadēmija (LV), Igaunijas Mākslas Akadēmija (EST) un Lietuvas Mākslas Akadēmija(LT). Izstādes mērķis ir stiprināt esošos kontaktus starp Baltijas valstu augstskolām un veicināt turpmāko radošo sadarbību starp jaunajiem māksliniekiem nākotnē. Izstādē piedalīsies, gan studenti, kā arī pasniedzēji. Baltijas valstu parlamentu sadarbības prioritātes nākamajā gadā būs drošs, vienots un atvērts Baltijas reģions.

„Latvijas parlaments un Latvijas delegācija uzņemas Baltijas Asamblejas prezidējošās valsts pienākumus ar augstu atbildības izjūtu un spēcīgu reģionālo apziņu,” uzsvēra jaunievēlētais BA prezidents, Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns.
Kā viena no trim 2016.gada prioritātēm, uzsverot, ka Latvijas prezidentūras mērķis ir panākt aizvien iekļaujošāku un saskaņotāku politiku starp Baltijas valstu parlamentiem un izpildvarām, lai stiprinātu reģiona izaugsmi un stabilitāti Baltijas valstu interesēs ir vienots Baltijas reģions, pievēršot uzmanību sadarbībai augstākajā izglītībā, pētniecībā un kultūrā. Latvijas prezidentūra savā darbā akcentēs nepieciešamību nostiprināt Baltijas reģiona identitāti. Izstāde ” BALTIJAS AINAVA / BALTIC LANDSCAPE” apliecina sadarbības, sadraudzības, savstarpējās reģionālās identitātes meklējumu ceļu, kas ilgtermiņā stiprinās un stiprina Baltijas valstu vienotību un draudzību.
Izstāde tiks eksponēta arī Latvijas Mākslas Akadēmijā 2017. gada 2. februārī, tās galvenās prioritātes būs akcents uz savstarpējās sadarbības iespējām izglītības un zinātnes jomā, paplašinot un veidojot kopīgu informatīvo lauku, veidojot un veicinot sadarbības projektus nākotnē. Izstādes ekspozīcijā būs apskatāma Baltijas valstu mākslas augstskolu studentu un pasniedzēju studiju programmu un radošo mākslas darbu kolekcija.
Informācija par BA:
Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-20 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā risināti BA dienaskārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.
2016.gadā BA prezidējošā valsts būs Latvija, un nākamā BA sesija notiks 2016.gada 27. un 28.oktobrī Latvijas galvaspilsētā Rīgā.
Starptautiskās stikla mākslas Izstādes”BALTIJAS AINAVA / BALTIC LANDSCAPE” norises laiks no 25.oktobra līdz 19. decembrim 2016.gadā. Mencendorfa nams. Rīdzinieku 17.– 18. gs. māja-muzejs.
Adrese: Grēcinieku iela 18, Rīga, LV–1050