Meklēt
Izvēlne

Studējošā kredīts

LMA studenti - Jums ir iespēja pieteikties uz
STUDĒJOŠĀ KREDĪTU no š. g. 7. februāra līdz 18. februārim !!!
Katru darba dienu no plkst.10.30 līdz 16.30 Studiju daļā (9. telpā)
var saņemt kredīta pieprasījuma veidlapas.

Aizpildītās iesnieguma veidlapas iesniegt Studiju daļā līdz š.g. 18. februārim.
Tiesības 2011. gadā izsniegt studiju un studējošā kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņēma SEB banka.

Informējam, ka studiju kredītiem latos studentiem būs jāmaksā bankai procenti arī studiju laikā. Šos procentu maksājumus banka novilks no studenta konta.

Ar izmaiņām studiju kreditēšanas noteikumos var iepazīties Studiju un Zinātnes administrācijas mājas lapā - http://www.sza.gov.lv

Lai saņemtu kredītu:
• ir nepieciešams vienas personas galvojums (personas, kas apņemas pildīt saistības pret banku, ja pats kredīta ņēmējs tās nepilda);
• galvotājam jābūt vecumā līdz 65 gadiem, un viņa ienākumiem jābūt regulāriem un vismaz vienas minimālās algas apmērā (180 latu mēnesī pirms nodokļu nomaksas). Lai bankas darbinieki varētu pārliecināties par galvotāja ienākumu regularitāti, viņa alga vai algas daļa - vismaz minimālās algas apmērā katru mēnesi jāpārskaita galvotāja kontā - bankā, kas izsniedz kredītu studentam;
• galvotājs var galvot par viena studenta abiem (studiju un studējošā) kredītiem. Galvotājs var galvot par vairākiem savu bērnu kredītiem. Ja studējošie nav gal¬vinieka bērni, galvinieks var galvot par vairākiem kredītiem, ja viņa ikmēneša ienākumi nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kura reizināta ar attiecīgo studējošo skaitu, par kuriem galvo. Persona, kura pati saņem vai atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem vai no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņemtu kredītu vai citus kredītus, var galvot par studējošo, ja attiecīgās personas ikmēneša kopējie maksājumi kredītsaistību dzēšanai nepārsniedz 40 procentu no kopējiem ikmēneša ienākumiem.
• Bāreņiem (līdz 24 gadu vecumam ieskaitot) kredīta saņemšanai nav nepieciešami galvotāji. Šie studenti saņem 100% valsts galvojumu.
• Kredītu var nodrošināt arī ar nekustamā īpašuma ķīlu (dzīvokli, māju, zemi). Par kredītu var galvot arī pašvaldība.