Meklēt
Izvēlne

Studenti aicināti piedalīties Vidzemes Augstskolas 8. Studentu pētniecisko darbu konferencē

Ir sākusies pieteikšanās Vidzemes Augstskolas 8. Studentu pētniecisko darbu konferencei, kas notiks  2014. gada 24. oktobrī Valmierā, Vidzemes Augstskolā (ViA). Konferences mērķis  ir veicināt iesaistīšanos pētniecībā, sekmēt radošo spēju attīstību un studējošo profesionālo izaugsmi un noteikt labākos pētījumu autorus dažādās zinātņu nozarēs.

ViA Studentu pētniecisko darbu konference notiek Valmierā, ViA Zinātnes mēneša ietvaros. Konferences darbs tiek organizēts, pieteiktos pētījumus grupējot pēc vienotas tematikas.

Konferencē aicināti piedalīties ViA un citu Latvijas un ārvalstu augstāko izglītības iestāžu koledžas, bakalaura, maģistra un profesionālās augstākās izglītības studiju programmu pilna un nepilna laika studenti un absolventi ar saviem teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem. Darbus konferencei iesniedz tikai ar darba zinātniskā vadītāja rekomendāciju

Labākie darbi tiek apkopoti ViA studentu pētnieciskās konferences rakstu krājumā. Iepriekšējās konferences rakstu krājums pieejams šeit (klikšķināt te)

Katrs konferences dalībnieks saņem sertifikātu par piedalīšanos ViA 8. Studentu pētniecisko darbu konferencē. Trīs konferences darbi tiek virzīti dalībai ViA zinātniski praktiskajā seminārā.

Informācija par konferenci, tās nolikums un pieteikšanās kārtība publicēta ViA mājas lapā (klikšķināt šeit).

Pieteikumi dalībai konferencē gaidīti līdz 22. jūlijam.

Kontaktinformācija:
konference(abols)va.lv">