Meklēt
Izvēlne

STUDENTI AICINĀTI PIETEIKTIES KURSAM "IEKĻAUJOŠA STARTUPUZŅĒMĒJDARBĪBA"

Rīgas Ekonomikas augstskolas studentu inovāciju programma ESI aicina pievienoties viena mēneša kursam “Iekļaujošā Startupuzņēmējdarbība” (Inclusive Startupreneurship), kas sākas jau 2023. gada 21. Februārī.

Pieteikšanās termiņš ir 2023. gada 13. februāris!

Šo, īso izglītības kursu pasniegs Anna Andersone (Riga Tech Girls, LV) un Alise Gurenko (Riga Tech Girls, LV). Pabeidzot kursu, studenti iegūs 3 ECTS, kursā var piedalīties visi studenti no ESI programmas partneraugstskolām (RGSL, RTA & LMA) bez iestāšanās priekšnoteikumiem. Citu Latvijas augstskolu studentiem jāiesniedz pierādījums, ka piedalīšanās kursā netraucēs studijām augstskolā. Dalībniekiem, kas nav studenti, ir jābūt vismaz EKI 4. līmeņa kvalifikācijai.

Dzimumu līdzsvars uzņēmējdarbības un jo īpaši jaunuzņēmumu ekosistēmās vēsturiski ir bijis slikts. Un pat tas, ka pēdējos gados sieviešu dibināto vai sieviešu vadīto jaunuzņēmumu īpatsvars pasaulē tuvojas 20%, nemaina faktu, ka investīciju jomā 86% darījumu 2021. gadā visā Eiropā veidoja komandas kuru dibinātāji ir tikai vīrieši.

Lai uzņēmums gūtu panākumus starptautiskā mērogā, jaunizveidotiem uzņēmumiem ir jāpiekļūst jauniem tirgiem. Ņemot vērā, ka sievietes joprojām ir mazāk pārstāvētas lēmumu pieņemšanas amatos uzņēmējdarbībā, viņu uzņēmumu uzsākšana vai paplašināšana var būt grūtāka, jo viņām nav tādu pašu sakaru vai iespēju kā viņu vienaudžiem- vīriešiem.

Ir svarīgi ieviest dažādību un mudināt ikvienu personu pārbaudīt un pierādīt savas idejas izmēģinot uzņēmēja lomu.

Iekļaujošās Startupuzņēmējdarbības kurss ir praktisks kurss, kas ir vērsts uz ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību un sniedz zināšanu un prasmju kopumu sava uzņēmuma uzsākšanai un vadīšanai, vienlaikus veicinot un izvirzot par prioritāti iekļaujošas kultūras pieeju, kā arī daudzveidību.

Kurss ir pielāgots inovāciju ieviesējiem un uzņēmējiem, kuri vēlas padarīt pasauli labāku. Tā mērķis ir veicināt novatorisko un uzņēmējdarbības garu, veidojot, slīpējot un apstiprinot jūsu esošo ideju vai iedrošinot tos, kuri šobrīd neuzskata sevi par uzņēmējiem vai netic, ka ir pietiekami spējīgi, veidosim un stiprināsim iekšējo spēku caur praktiskām darbnīcām un ne tikai. Kursa īstenošanā piedalīsies pieredzējuši vieslektori un plašs starptautiskais mentoru un kopienas partneru tīkls, lai kopīgiem spēkiem jau tuvākajā nākotnē uzlabotu statistiku par dzimumu dažādību uzņēmējdarbības un jaunuzņēmumu dibinātāju vidū.

Šis kurss norisināsies klātienē, tā sākums ir 2023. gada 21. februāris. Kurss tiks pasniegts angļu valodā.

Sīkāku informāciju par kursu varat atrast kursa aprakstā

Lai pievienotos kursiem, jāaizpilda sekojoša anketa

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un atbalsta Printify, SEB un RIMI. Projekta numurs: 1.1.1.3/21/A/008.a.