Meklēt
Izvēlne

Studiju gada sākums un imatrikulācijas ceremonija

2015. gada 1. septembrī Latvijas Mākslas akadēmijas aulā notiks studiju gada sākuma svinīgie pasākumi: bakalaura programmas studentiem – plkst. 13.00; maģistra un doktora programmu studentiem – plkst. 14.00. 

Bakalauram, maģistra un doktora studiju programmu 1. kursa studenti 1. septembrī saņem studentu apliecības; pēc svinīgā akta studentu un katedru pasniedzēju sanāksmes (apakšnozaru telpās).

2015./2016. studiju gada 1. semestra pirmā studiju nedēļa (no 2. līdz 4. septembrim) Radošo inovāciju un iniciatīvu nedēļa. Studiju darbs tiks organizēts katedrās un meistardarbnīcās (kopīgi muzeju apmeklējumi, plenērs un citi radoši pasākumi)*.
*Grafikas apakšnozares studentiem specialitātes kursi notiks jau Radošās nedēļas laikā.

Lekcijas un nodarbības Latvijas Mākslas akadēmijā 2015./2016. studiju gada 1. semestrī sāksies 7. septembrī!

Sekmīgu, veiksmīgu un radošu 2015./2016. studiju gadu!