Meklēt
Izvēlne

UZMANĪBU, SKATES ZĪMĒŠANĀ NOTIKS ATTĀLINĀTI

Ņemot vērā ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī un publisko pasākumu norises ierobežošanu 2019./2020. studiju gada skates Zīmēšanā notiks attālinātā formātā.

Zīmēšanas darbu iesniegšana notiks elektroniski. Drīzumā sekos informācija par platformu, kurā tas notiks.
Fotogrāfijas ar zīmējumiem visiem studentiem būs jāaugšupielādē sākot no 30. aprīļa līdz 5. maijam (ieskaitot).

Zīmējuma fotogrāfijas nosaukumā jābūt autora anotācijai:

  • vārds uzvārds
  • apakšnozare
  • kurss
  • pasniedzējs

Piemērs: Jānis Ozols, Glezniecības nodaļa 1. kurss, N.Brasliņš.

Studentiem jāiesūta arī skices un kontekstuālās kompozīcijas uzdevumi, ar norādi uz kontekstuālo kompozīciju. 

Ja ir nepieciešams paņemt darbus no šobrīd slēgtajām LMA telpām, lūgums sazināties ar savu katedras metodiķi vai zīmēšanas pasniedzēju.

Uzmanību!

Visiem studentiem, kuriem ir studiju parādi zīmēšanā no iepriekšējiem semestriem, kā arī parādi zīmēšanas plenēros, darbi jāiesūta kopā ar pārējiem darbiem (ar norādi, ka tas ir studiju parāds – jānorāda par kuru kursu un semestri).

Pirms skatēm studentiem uz e-pastu tiks izsūtītas autorizācijas paroles, kuras pēc pirmās pierakstīšanās sistēmā būs nepieciešams mainīt uz personalizētu paroli.

Ja rodas jautājumi, lūgums sazināties ar Zīmēšanas katedras metodiķi Ansi Rozentālu rakstot e-pastu uz .