Meklēt
Izvēlne

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija aicina uz Atvērto durvju dienu

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, tāpat kā citas valsts pārvaldes iestādes, aicina uz Atvērto durvju dienu 2012. gada 28. septembrī. Inspekcija interesentiem, kurus saista kultūras mantojuma saglabāšanas un aizsardzības darbs, piedāvās iepazīt kultūras pieminekļu uzraudzības un kontroles procesu, apsekojot objektus un iepazīstoties ar Inspekcijas Reģionālo nodaļu darbu, kā arī ielūkoties kultūras vērtību apzināšanas un uzskaites darbā, piedaloties atklātajā Inspekcijas Kultūras pieminekļu uzskaites komisijas sēdē plkst. 10.00, kur tiek pieņemti lēmumi par kultūras pieminekļu iekļaušanas un izslēgšanas no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta. 

Vairāk informācijas www.mantojums.lv.

Tā kā atvērto durvju dienas mērķis ir īpaši izglītot jauniešus valsts pārvaldes darbā, tad Inspekcija īpaši aicina augstskolu studentus piedalīties Atvērto durvju dienu pasākumos un uzdot jautājumus par kultūras mantojuma speciālista darbu.

Atvērto durvju dienu programmu iespējams lejupielādēt šeit (par savu interesi apmeklēt kādu no minētajiem pasākumiem informējiet norādīto kontaktpersonu līdz š.g. 25. septembrim):