Meklēt
Izvēlne

Valsts prezidents apmeklē mākslas un kultūras augstskolas - Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Kultūras akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju

2013. gada 18. februārī Valsts prezidents Andris Bērziņš, pēc iepriekšējas vienošanās ar mākslu augstskolu rektoriem, apmeklēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju. Īsās vizītēs Valsts prezidents iepazinās ar augstskolu izglītības procesu aktualitātēm un apmeklējuma noslēgumā ar rektoriem pārrunāja šī brīža Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas saistībā ar reformām augstākajā izglītībā.

Latvijas Mākslas akadēmijā Valsts prezidents tika iepazīstināts ar Akadēmijas darbu, studiju procesu, īstenotajiem Eiropas projektiem un starptautisko sadarbību. Vizītes laikā Valsts prezidents apmeklēja Glezniecības, Grafikas, Tēlniecības un Vizuālās komunikācijas apakšnozares, aplūkoja Varšavas Mākslas akadēmijas studentu darbu izstādi „Images of the Academy”, tikās ar studentiem un pedagogiem lekcijās, kā arī iepazinās ar Latvijas Mākslas akadēmijas jauno studiju korpusu, kas rekonstruēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu un tika atklāts 2012. gada septembrī, uzsākot jauno – 2012./2013. – studiju gadu.

Apkopojot vizītes rezultātus, Valsts prezidents Andris Bērziņš uzsvēra, ka Latvijas mākslu augstskolas pārliecinoši veic savu izglītojošo funkciju, sniedzot jauniešiem konkurētspējīgu izglītību un ar daudzu absolventu starpniecību nesot Latvijas vārdu pasaulē. Valsts prezidents pauda viedokli, ka arī turpmāk šīm mācību iestādēm būtu jādarbojas katrai savā virzienā, vienlaikus turpinot jau veiksmīgi aizsākto kooperēšanos mācību priekšmetos, kuros tas ir iespējams.

„Nav šaubu, ka kvalitāte augstākajā izglītībā ir jāvērtē, jo bez izvērtējuma nav iespējamas pozitīvas pārmaiņas. Nekad nevarēs teikt, ka augstskolu jomā viss ir kārtībā. Par šodien redzēto un pārrunāto gan varu teikt, ka esmu guvis apstiprinājumu savam iepriekš paustajam viedoklim. Šajās augstskolās ir gan tradīcijas, gan bāze kvalitatīvai izglītībai. Šie virzieni ir droši,” atzina Valsts prezidents.

Jau iepriekš, 30. janvārī tiekoties ar mākslu akadēmiju rektoriem, Valsts prezidents pieņēma rektoru uzaicinājumu apmeklēt visas trīs augstskolas, lai iepazīstos arī ar papildu līdzekļu, kas iegūti, apgūstot ES struktūrfondus, izmantošanas lietderību un pamatotību. Vizītes laikā Valsts prezidents atzinīgi novērtēja paveikto.

Mākslas akadēmijā īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts – Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana. Rezultātā 2012. gada septembrī tika atklāta rekonstruētā Latvijas Mākslas akadēmijas saimniecības ēka, kas atrodas Mākslas akadēmijas centrālās mītnes pagalma pusē, Kalpaka bulvārī 13.

Eiropas Reģionālā attīstības fondaprojekta ietvaros tika pilnveidots arī Latvijas Mākslas akadēmijas bibliotēkas aprīkojums un iegādātas jaunas iekārtas, piederumi un tehnoloģijas. Projektā ieguldītais ERAF finansējums ir 863 730 latu, valsts budžeta finansējums 72 858 lati, cits publiskais finansējums 79 566 lati.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta ietvaros tika veikta  Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra un audiovizuālās mākslas katedras ēkas rekonstrukcija. Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu 2011.-2012. gadā tika rekonstruēta Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra un audiovizuālās mākslas katedras studiju bāzes ēka Dzirnavu ielā 46, kas pazīstama arī kā „Zirgu pasts”. ERAF šajā projektā ieguldīja 1,001 milj. Ls,  no valsts budžeta līdzekļiem nākuši 84,5 tūkst. Ls, savukārt pati akadēmija nodrošinājusi finansējumu 300 tūkst. Ls apmērā.

Savukārt Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta realizēšanas rezultātā notikusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu, bibliotēkas un aprīkojuma modernizēšana. Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu 2011.-2012. gadā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija īstenoja projektu „JVLMA telpu, bibliotēkas un aprīkojuma modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai un studiju pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem”. Šajā projektā 977 388 lati ir ERAF finansējums, 82 446 lati ir valsts budžeta līdzfinansējums, 90 035 lati ir JVLMA līdzfinansējums.

Vizīti noslēdzošajā sarunā piedalījās Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors Artis Sīmanis un Latvijas Kultūras akadēmijas rektors Jānis Siliņš.

Fotogrāfijas un video sižets no mākslas un kultūras augstskolu apmeklējuma atrodams arī Latvijas Valsts prezidenta mājas lapā (klikšķināt šeit).