Meklēt
Izvēlne

Vasaras Prakses

Uzmanību, LMA studējošie!
2009./2010. studiju gada
VASARAS STUDIJU POSMA
(vasaras plenēra darbu skates zīmēšanā un gleznošanā)
AKADĒMIJAS telpās:
2010. gada 29. jūnijā plkst. 11.00
2010. gada 26. augustā plkst. 11.00