Meklēt
Izvēlne

Vieslekcija par latviešu tradicionālo prasmju fotografēšanu no 1924. līdz 1931.

20. februārī, otrdien, plkst. 10.30 – 12.05. telpā nr. 19 Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta galvenā krājuma glabātāja Gunita Baumane aicina uz izzinošu lekciju par UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautu nomināciju “Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”.

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta Fotonegatīvu kolekcijā glabājas plašs (vairāk kā 145 000 vienību) un unikāls fotomateriālu klāsts, kurš sniedz ieskatu Latvijas vēstures notikumos sākot no 1885. gada līdz pat mūsdienām. 2013. gada nogalē UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nominācija “Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924. – 1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”. Nomināciju veido Izglītības ministrijas Pieminekļu valdes etnogrāfisko ekspedīciju laikā uzņemti 802 fotonegatīvi. Uzņēmumi atspoguļo tradicionālo dzīvesveidu vasarās Latvijas laukos, tematiski iemūžinot amatniecību, laukkopību, lopkopību, zvejniecību, talkas, ikdienas sadzīvi un svētkus saimniecībās. Kolekcijas precīzā datējuma un uzņemtās situācijas rūpīgā apraksta dēļ, tā uzskatāma par vienīgo autentisko fotonegatīvu kolekciju, kas atspoguļo mērķtiecīgi un objektīvi veidotu vizuālu liecību dokumentāciju par tradicionālo dzīvesveidu Latvijā 20. gadsimta sākumā, atainojot zudušo kultūrrealitāti.

Lekcijas laikā interesenti uzzinās, kas bija Pieminekļu valde, kādi bija tās darbības pamatvirzieni 20. gs. 20. – 40. gados. Ar uzņēmumu un stāstījuma palīdzību būs iespēja ielūkoties ekspedīciju sagatavošanas un norises gaitās, kā arī iepazīties ar nominācijā iekļauto fotonegatīvu tēmu loku, izprast dokumentālās fotogrāfijas nozīmīgumu. Caur fotonegatīvos fiksētajām amatnieku darbnīcām, lauku un mājas darbiem, pieaugušo un bērnu ikdienas un svētku gaitām, tirgus dienu kņadu, iepazīsim dažādos Latvijas reģionos dzīvojošo ļaužu ieražas un dzīvesveida tradīcijas.

Uz vieslekciju aicināti visi interesenti!

LNVM, Neg. Nr. – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku nodaļas Fotonegatīvu kolekcija.