Meklēt
Izvēlne

Zināmi Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju konkursu rezultāti maģistra un doktora programmās studējošajiem

Zināmi Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju konkursu Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantiem un doktorantiem rezultāti 2013./2014. studiju gadam. 

2013./2014. studiju gadā mērķstipendijas ieguvuši:

Projekts „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistra studiju programmu īstenošanai – otrā kārta”, 
Nr. 1DP/1.1.2.1.1./11/IPIA/VIAA/006

(konkurss, kurā varēja piedalīties 2. kursa maģistrantūras studenti)
- Eva Borherte, Modes mākslas apakšnozare
- Ligita Breģe, Vides mākslas apakšnozare
- Ieva Ekmane, Stikla mākslas apakšnozare
- Marta Gintere, Vides mākslas apakšnozare
- Kristīne Graudule, Vizuālās komunikācijas apakšnozare
- Māra Maižele, Funkcionālā dizaina apakšnozare
- Santa Mičule, Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare
- Anete Šalma, Funkcionālā dizaina apakšnozare

Projekts „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistra studiju programmu īstenošanai”, 
Nr. 2009/0150/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/009

(konkurss, kurā varēja piedalīties 1. un 2. kursa maģistrantūras studenti)
- Anete Dambrova, Vizuālās komunikācijas apakšnozare, maģistra programmas 1. kurss
- Zane Elerte, Tēlniecības apakšnozare, maģistra programmas 1. kurss
- Sintija Jēkabsone, Scenogrāfijas apakšnozare, maģistra programmas 1. kurss
- Inga Karlštrēma, Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare, maģistra programmas 2. kurss
- Madara Neikena, Glezniecības apakšnozare, maģistra programmas 1. kurss
- Marta Ozola, Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare, maģistra programmas 1. kurss
- Sabīne Skarule, Modes mākslas apakšnozare, maģistra programmas 1. kurss
- Zane Tuča, Glezniecības apakšnozare, maģistra programmas 1. kurss

Projekts „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas īstenošanai”,
Nr. 2009/0158/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/014

(konkurss doktora programmas 3. kursa studentiem)
- Inese Klestrova
- Baiba Vanaga

Stipendiju saņēmēji tuvākā mēneša laikā tiks personīgi informēti par līguma slēgšanu un citām ar mērķstipendiju saistītajām formalitātēm.

Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi par mērķstipendiju konkursa norisi un rezultātiem, aicinām sazināties ar Mākslas akadēmijas projektu vadītāju Vinetu Kriegeri:
Mob. tel.: + 371 27809799; +371 29901031
E-pasts: vineta.kreigere(abols)lma.lv">
Latvijas Mākslas akadēmijas 1. kabinets