Meklēt
Izvēlne

CIRRUS personālam

DOCĒŠANAS  UN PIEREDZES APMAIŅAS MOBILITĀTE


Pasniedzējiem ir iespēja docēt jebkurā no CIRRUS tīkla partneraugstskolām, noteiktais minimālais docēšanas laiks – 1 diena / 8 stundas; pieredzes apmaiņas mobilitātei nav minimālā laika perioda.

Stipendijas apjoms noteikts kā vienreizēja stipendija 330 EUR apmērā (uz Islandi 660 EUR) ceļa izdevumu segšanai un mobilitātes stipendija 70 EUR dienā (maksimāli 355 EUR nedēļā).

Lai pieteiktos docēšanai vai pieredzes apmaiņai kādā no CIRRUS sadarbības augstskolām, jāsazinās ar partneraugstskolas kontaktpersonu un jāvienojas par vizītes programmu un periodu. Pēc vienošanās ar partneraugstskolu jāsazinās ar LMA Ārlietu daļu un jāaizpilda mobilitātes programmas un stipendijas pieteikuma anketa.

Detalizēta informācija par programmas aktivitātēm un partneraugstskolām pieejama CIRRUS tīkla mājaslapā cirrusnetwork.info.