Meklēt
Izvēlne

CIRRUS studentiem

  • EKSPRESS KURSU MOBILITĀTE

Studentiem ir iespēja doties īsā ekspress kursu mobilitātē, kuru izsludina kāda no CIRRUS partneraugstskolām. Ekspress kursa periods ilgst no 1 līdz 4 nedēļām. Informācija par izsludinātajiem ekspress kursiem pieejama LMA izplatītajā informācijā un CIRRUS mājaslapā. Vietu skaits ekspress kursos ir ierobežots un to nosaka kursu organizētājs. Stipendijas apjoms noteikts kā vienreizēja stipendija 330 EUR apmērā (uz Islandi 660 EUR) ceļa izdevumu segšanai un ekspress kursa stipendija 70 EUR nedēļā.

Pieteikšanās ekspress kursiem:
Lai pieteiktos ekspress kursiem, jāsazinās ar kursa sludinājumā norādīto organizētāju un jānosūta pieteikumu. Apstiprinājuma gadījumā jāsazinās ar LMA Ārlietu daļu un jāaizpilda stipendijas pieteikuma anketa.

  • STUDIJU MOBILITĀTE

Studentiem ir iespēja doties studijās uz jebkuru no CIRRUS tīkla partneraugstskolām laika posmā no 1 līdz 12 mēnešiem. Katrā no augstskolām ir atšķirīgs studiju vietu skaits, specialitāšu un studiju kursu piedāvājums, ar kuru var iepazīties CIRRUS mājaslapā vai augstskolu mājas lapās. Stipendijas apjoms noteikts kā vienreizēja stipendija 330 EUR apmērā (uz Islandi 660 EUR) ceļa izdevumu segšanai un ikmēneša studiju stipendija 200 EUR mēnesī.

Pieteikšanās studijām:
Lai pieteiktos studijām kādā no CIRRUS sadarbības augstskolām, studentam jāsazinās ar LMA Ārlietu daļu un jānoskaidro pieteikšanās nosacījumi un termiņš. Studiju apstiprinājuma gadījumā studentam jāinformē studiju programmas vadītājs un katedras vadītājs, un jāsazinās ar LMA Ārlietu daļu un jāaizpilda stipendijas pieteikuma anketa.

  • PRAKSES MOBILITĀTE

Studentiem ir iespēja praktizēties kādā no CIRRUS tīkla partnervalstu uzņēmumiem laika posmā no 1 nedēļas līdz 12 mēnešiem. Prakses vietu students meklē individuāli un atbilstošu savai specialiātei. Stipendijas apjoms noteikts kā vienreizēja stipendija 330 EUR apmērā (uz Islandi 660 EUR) ceļa izdevumu segšanai un prakses stipendija 70 EUR nedēļā vai 200 EUR mēnesī.

Pieteikšanās praksei:
Lai pieteiktos praksē kādā no CIRRUS partnervalstu uzņēmumiem, studentam jāsazinās ar prakses vietas pārstāvi un jāvienojas par studenta praksi uzņēmumā. Pēc vienošanās un apstiprinājuma saņemšanas no prakses vietas pārstāvja, studentam jāinformē studiju programmas vadītājs, katedras vadītājs un LMA Ārlietu daļa par pieteikumu praksei, un jāsazinās ar LMA Ārlietu daļu un jāaizpilda stipendijas pieteikuma anketa.