Meklēt
Izvēlne

Sestdienas skola

Sestdienas skola paredzēta visiem interesentiem ar un bez priekšzināšanām. Sestdienas skolas nodarbībās var apgūt glezniecības, zīmēšanas un skicēšanas tehnikas, gūt ieskatu dažādu materiālu izmantošanā, kā arī izkopt kompozīcijas prasmes, veidojot ilgtermiņa un īstermiņa darbus glezniecībā, zīmēšanā un ilustrācijā. Sestdienas skolas darbs tiek organizēts, ņemot vērā audzēkņu individuālās vajadzības un intereses.
Nodarbības vada māksliniece, gleznotāja Ella Mežule.

LMA Sestdienas skolas Laikmetīgās mākslas teorijas lekcijas vada mākslas zinātniece un izstāžu kuratore Elīna Sproģe. Lekciju ietvaros tiek sniegts ieskats laikmetīgās mākslas teorijā, galvenokārt, pievēršoties mākslas pasaules aktualitātēm, caur kurām izzināt un izprast mākslas pasaules struktūru. 

Nodarbību valoda: latviešu un angļu.

Nodarbību sākums 2018. gada 10. novembrī
Informācija par reģistrāciju un kursiem:
+371 20306237;  

Sestdienas skolas nodarbību saraksts 2018./2019. studiju gadam:
Nodarbības notiek katru sestdienu
10.00–11.00 Laikmetīgās mākslas teorija
11.00–13.00 Zīmēšana, kompozīcija
13.10–15.10 Gleznošana, kompozīcija

Mācību maksa

Pirmā iemaksa par 1,5 mēnešiem; turpinot mācības – līdz katra mēneša 1. datumam par nākamo mēnesi, uzrādot kvīti, kvīts izdruku vai nosūtot maksājuma uzdevumu uz e-pastu: .
 
Reģistrējoties jāuzrāda mācību apmaksas kvīts (vai interneta izdruka) un jāaizpilda anketa.

Par zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju un
teoriju - 140 € mēnesī;
Par atsevišķiem priekšmetiem:
Laikmetīgās mākslas teorija – 30 € mēnesī
Zīmēšana, kompozīcija – 50 € mēnesī
Gleznošana, kompozīcija – 50 € mēnesī
 
Apmeklējot LMA Sestdienas skolu, audzēkņi var novietot automašīnu LMA pagalmā bez maksas.
 
Mācību maksa jāiemaksā:
Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
Nod. maks. reģ. Nr. 90000029965
Banka: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV62TREL 9220 0510 00000
Maksājuma mērķis:
EKK 21351 - maksa par Sestdienas skolu
(audzēkņa vārds, uzvārds un mēnesis, par kuru maksā, izvēlētā nodarbība/s)