Meklēt
Izvēlne

Starptautiskas studijas Pakalpojumu dizainā

Latvijas Mākslas akadēmija kopā ar Lapzemes Universitāti Somijā piedāvā divu gadu starptautiskas Maģistra programmas studijas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”.

Programmas asociētie sadarbības partneri – Rīgas ekonomikas augstskola, Igaunijas Mākslas akadēmija, Kuldīgas novada pašvaldība un biedrība “Kuldīgas mākslinieku rezidence”.

Studiju programmas saturs 

Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas (Service Design Strategies and Innovations, SDSI) ir jauna, starptautiska maģistra līmeņa studiju programma ar foksu uz starpdisciplināru zināšanu, prasmju un kompetenču apvienojumu, un iespēju specializēties dizainā, organizāciju pārvaldībā, sociālajās zinātnēs un tehnoloģijās. SDSI palīdzēs absolventiem kļūt par daudzpusīgu pārmaiņu ieviesējiem publiskā un privātā sektora organizācijās, prasmīgi pielietojot stratēģiskā dizaina, vadības un radošas līderības prasmes. Studiju process noritēs starptautiski, un studenti viesosies gan Latvijā, Kuldīgā, gan Rovaniemi Somijā.

Uzņemšana

Studiju gadā plānots uzņemt aptuveni 30 studentus, nodrošinot individuālu un personalizētu pieeju studiju procesam un ciešu sadarbību starp studentiem un mācībspēkiem.

Studijas noslēdzot absolventi saņems dubulto diplomu – Latvijas Mākslas akadēmijas un Lapzemes Universitātes.

Studiju gada maksa EUR 8000.

Plašāka informācija par starptautisko maģistra programmu atrodama "Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas" mājaslapā.


Studiju programmas izstrāde, licencēšana un aprobācija tiek īstenota, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde”, Nr.8.2.1.0/18/A/017 finansējumam. 

Kontakti