Meklēt
Izvēlne

Starptautiskas studijas Pakalpojumu dizainā

Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar Lapzemes Universitāti Somijā un Igaunijas Mākslas akadēmiju, piedāvā Erasmus Mundus kopīgo maģistra līmeņa studiju programmu – Pakalpojuma dizaina stratēģijas un inovācijas (SDSI). Divus gadus ilgajā programmā tās studenti mācīsies ne tikai Latvijā, bet arī Somijā un Igaunijā.  

Programmas asociētie sadarbības partneri – Rīgas ekonomikas augstskola, Kuldīgas novada pašvaldība un biedrība “Kuldīgas mākslinieku rezidence”.

Studiju programmas saturs 

Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas (Service Design Strategies and Innovations, SDSI) ir jauna, starptautiska maģistra līmeņa studiju programma ar fokusu uz starpdisciplināru zināšanu, prasmju un kompetenču apvienojumu, un iespēju specializēties dizainā, organizāciju pārvaldībā, sociālajās zinātnēs un tehnoloģijās. Atzinīgi vērtējot programmas sniegumu, 2022.gadā iegūts Erasmus Mundus statuss, kas pielīdzināms starptautiska līmeņa kvalitātes zīmei izglītības jomā.

SDSI palīdzēs absolventiem kļūt par daudzpusīgu pārmaiņu ieviesējiem publiskā un privātā sektora organizācijās, prasmīgi pielietojot stratēģiskā dizaina, vadības un radošas līderības prasmes. Turklāt studiju process noritēs starptautiski un studenti viesosies Latvijā - Kuldīgā, Rovaniemi – Somijā un Tallinā - Igaunijā.

Uzņemšana

Studiju gadā plānots uzņemt aptuveni 30 studentus. Mācības notiks klātienē, nodrošinot individuālu un personalizētu pieeju studiju procesam un ciešu sadarbību starp studentiem un mācībspēkiem.

Studijas noslēdzot absolventi saņems: Lapzemes Universitātes mākslas (māksla un dizaina) maģistra grāds, Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina maģistra grāds, Igaunijas Mākslas akadēmijas mākslas maģistra grāds un kopīgs diploma pielikums.

Studiju gada maksa – pateicoties Eiropas Komisijas (EK) līdzfinansējumam, 20 labākie studenti  (ņemot vērā arī ģeogrāfiskos kritērijus) varēs iegūt Erasmus Mundus stipendijas – 1 400 eur/ mēnesī un bezmaksas mācības. Divi no stipendiju ieguvējiem var būt Latvijas pārstāvji. Turklāt pārējiem Eiropas rezidentiem tiks piešķirta mācību maksas atlaide 50% apmērā.

Plašāka informācija par starptautisko maģistra programmu atrodama "Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas" mājaslapā.


Studiju programmas izstrāde, licencēšana un aprobācija tiek īstenota, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde”, Nr.8.2.1.0/18/A/017 finansējumam. 

Kontakti