Meklēt
Izvēlne

Bakalaura programma: Grafikas un Iepakojumu dizains

Humanitārie priekšmeti 

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Dizaina vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda
Civilā un vides aizsardzība

Vispārējie mākslas priekšmeti 

Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana

Apakšnozares speciālie priekšmeti 

Kompozīcija
Burtu dizains
Zīmolu dizains
Iepakojumu dizains
Grafikas dizaina pamati
Datorprogrammu studijas
Digitālā modelēšana
Drukas materiāli un tehnoloģijas
Iepakojumu konstrukcijas
Maketēšanas tehnoloģijas
Ievads ekspozīciju dizainā
Dizains un jaunuzņēmējdarbība
Dizaina instrumenti un metodes
Dizaina konteksts
Dizaina pētniecības metodes

Dizaina profesijas virzieni | Portfolio

Prezentēšanas tehnika un metodes

Bakalaura darbs

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Brīvā izvēles daļa 

Dažādi studiju kursi, kas pieejami LMA un sadarbības augstkolās – LKA un LMA.