Meklēt
Izvēlne

Bakalaura programma: Interjera dizains

Humanitārie priekšmeti 

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Dizaina vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda
Civilā un vides aizsardzība

Vispārējie mākslas priekšmeti 

Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana

Apakšnozares speciālie priekšmeti 

Kompozīcija
Projektēšana
Maketēšanas tehnoloģijas
Materiāli un tehnoloģijas
Krāsu mācība
Grafikas dizaina pamati
Rasēšana
Tektonika
Tēlotājģeometrija
Telpiskā modelēšana
Ievads ekspozīciju dizainā
Dizaina instrumenti un metodes
Dizaina pētniecības metodes
Dizaina profesijas virzieni | Portfolio
Prezentēšanas tehnika un metodes

Bakalaura darbs

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Brīvā izvēles daļa 

dažādi studiju kursi, kas pieejami LMA un sadarbības augstkolās – LKA un LMA.