Meklēt
Izvēlne

Uzņemšana maģistra studijās

Reģistrācija un pieteikšanās studijām LMA e-studiju vidē apply.lma.lv atvērta no 1.maija (plkst. 00:01 pēc LV laika) līdz 11. jūlijam (plkst. 23:59 pēc LV laika).

Pieteikties studijām

2024./2025. studiju gadā, atklātā un vienlīdzīgā konkursā, iespēja pretendēt uz 95 valsts budžeta apmaksātām studiju vietām un maksas studiju vietām šādās specialitātēs: Glezniecība, Grafika, Tēlniecība, Keramika, Stikla māksla, Tekstils, Mākslas vēsture un teorija, Kuratoru studijas, Restaurācija, Funkcionālais dizains, Metāla dizains, Modes dizains, Vizuālā komunikācija, Kustība.Attēls.Skaņa., Vides māksla un Scenogrāfija.

Iestājpārbaudījumu grafiks

1. maijs – 11. jūlijs. Pieteikumu iesniegšana
15. jūlijs – 19. jūlijs. Pieteikumu izvērtēšana un intervijas*
*Interviju organizēs, par norises laiku un vietu paziņos reflektanta izvēlētās specialitātes pārstāvis
23. jūlijs. Rezultātu paziņošana plkst.14.00.
25. jūlijs. Studiju līgumu slēgšana

Uzņemšanas noteikumi Maģistra programmai
 
Iesniedzamie dokumenti:
  1. Pases vai ID kopija;
  2. Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma un sekmju izraksta (diploma pielikuma) kopijas;
  3. Maģistra darba pieteikums;
  4. Portfolio jeb radošo darbu apkopojums;
  5. CV
  6. Maksājuma uzdevums par reģistrāciju iestājpārbaudījumiem

Dokumentu reģistrēšanas maksa
Reģistrācijas maksa neatkarīgi no izvēlēto specialitāšu skaita EUR 30,00.
Reģistrācijas maksa par dokumentu iesniegšanu netiek atmaksāta.

No reģistrācijas maksas atbrīvoti bāreņi un bērni, kuri palikuši bez abu vecāku apgādības, līdz 24 gadu vecumam, kā arī 1.grupas invalīdi, pievienojot pieteikumam īpašo statusu apstiprinošo dokumentu kopijas, un slēdzot studiju līgumu uzrādot attiecīgā dokumenta oriģinālu.

Maksājuma rekvizīti
Latvijas Mākslas akadēmija 
Kalpaka bulv.13, Rīga, LV–1050
Reģ. nr. 90000029965
CITADELE PARXLV22
konts LV78PARX0002240530003; Kods 21351
Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: "21351  EKK, Reģistrācijas maksa par (reflektanta) vārds, uzvārds, personas kods"

Kontakti