Meklēt
Izvēlne

Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste: LMA, LKA, JVLMA, Nr.8.2.2.0/20/I/002

Projekta mērķis  ir nodrošināt atbalstu Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk – LKA) un partneru Latvijas Mākslas akadēmijas (turpmāk – LMA) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk – JVLMA) akadēmiskā personāla attīstībai, tostarp  zinātnieku ataudzei, internacionalizācijai, starptautiskai konkurētspējai, kā arī  triju partner-augstskolu sadarbībai un resursu koplietošanai.

Projektā paredzētās darbības:

  1. Doktorantu iesaiste zinātniski pētnieciskajā vai studiju darbā,
  2. Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā vieslektoriem

Kopējās izmaksas: projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 434 410.00 EUR, tai skaitā ESF finansējums 369 248.50 EUR un valsts budžeta finansējums 65 161.50 EUR.

Projekta ilgums: no 2021.gada 1. aprīļa līdz 2023.gada 30. novembrim.