Meklēt
Izvēlne

Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste: LMA, LKA, JVLMA, Nr.8.2.2.0/20/I/002

Projekta mērķis  ir nodrošināt atbalstu Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk – LKA) un partneru Latvijas Mākslas akadēmijas (turpmāk – LMA) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk – JVLMA) akadēmiskā personāla attīstībai, tostarp  zinātnieku ataudzei, internacionalizācijai, starptautiskai konkurētspējai, kā arī  triju partner-augstskolu sadarbībai un resursu koplietošanai.

Projektā paredzētās darbības:

  1. Doktorantu iesaiste zinātniski pētnieciskajā vai studiju darbā,
  2. Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā vieslektoriem

Kopējās izmaksas: projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 434 410.00 EUR, tai skaitā ESF finansējums 369 248.50 EUR un valsts budžeta finansējums 65 161.50 EUR.

Projekta ilgums: no 2021.gada 1. aprīļa līdz 2023.gada 30. novembrim.

LMA piešķīrusi pētniecības grantus 4 doktorantiem: Karīnai Horstai, Ivetai Feldmanei, Ritai Ļegčiļinai-Brokai un Sandra Strēlei.

ESF projekta "Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā" Nr. 8.2.2.0/20/I/002 ietvaros Latvijas Mākslas akadēmija ir piešķīrusi grantus uz 12 – 20 mēnešiem 809.13 EUR (bruto) mēnesī apmērā 4 doktorantiem. Pretendenti bija pieteikušies un tika izvēlēti atklāta konkursa kārtībā.

Saskaņā ar 18.01.2022. notikušās LMA ESF projekta Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 komisijas lēmumu, ESF atbalsts piešķirts LMA akadēmiskās doktora studiju programmas "Mākslas" 2. ,un 3. kursa doktorantiem Ivetai Feldmanei, Karīnai Horstai un Ritai Ļegčiļinai-Brokai, kā arī LMA profesionālās doktora studiju programmas 2. kursa doktorantei Sandrai Strēlei, kas apņēmušies līdz 2023. gada 30. novembrim aizstāvēt savus promocijas darbus un iegūt zinātnisko vai profesionālo doktora grādu.

Grantu mērķis ir 50% apmērā no pilnas darba slodzes nodrošināt LMA doktorantūrā studējošajiem doktorantiem atalgojumu par promocijas darba rakstīšanu un tādējādi ar ESF finansējuma palīdzību aprobēt LR Izglītības un zinātnes ministrijas plānoto jauno doktorantūras finansēšanas modeli Latvijā.

Papildus tam granta saņēmēji varēs pretendēt uz finansējumu līdz 400 EUR mēnesī pētniecībai nepieciešamo materiālu (piemēram, grāmatu) iegādei, tehnoloģiju tiesību aizsardzības un ārpakalpojumu izmaksu segšanai, publicitātes, zinātniskās diskusijas (konferenču) un tīklošanās pasākumu, tai skaitā komandējumu, konferenču dalības maksu segšanai.

Informācija ievietota: 2.02.2022.

Amata konkurss. Latvijas Mākslas akadēmija izsludina akadēmiskā personāla - ārvalstu pasniedzēja vakanci

Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, izstrādājot un īstenojot Projektu Nr.8.2.2.0/20/I/002  - Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā”  atklātā projektu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina atklātu akadēmiskā personāla – ārvalstu pasniedzēja atlasi.

Pieteikšanās termiņš – 2022. gada 22. augusts

Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) sūtīt uz e-pasta adresi vai pa pastu, adrese: O. Kalpaka bulvāris 13, Rīga, ar norādi "Atklātai doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei" (projekts Nr.8.2.2.0/20/I/002).

Ārvalstu pasniedzējiem, kuri pieteiksies darbības īstenošanai, ir noteiktas sekojošas prasmju, pieredzes un kvalifikācijas prasības:

1. Doktora grāds atbilstošā mākslas (dizaina, mākslas vēstures un teorijas, mākslas izpētes vai laikmetīgās mākslas) jomā vai atbilstošā pētniecības jomā vai doktora grādam atbilstoši sasniegumi atbilstošā mākslas jomā;
2. Akadēmiskā darba pieredze akreditētā augstākās izglītības institūcijā Eiropas augstākās izglītības telpā ārpus Latvijas;
3. Nozīmīga starptautiskā profesionālā vai mākslinieciskā pieredze attiecīgā mākslas (dizaina mākslas vēstures un teorijas, mākslas izpētes vai laikmetīgās mākslas) jomā;
4. Pamatīgas komandas darba un projektu vadības prasmes;
5. Spēcīgas rakstu un mutiskās komunikācijas spējas angļu valodā;
6. Orientēšanās plašā mākslas un dizaina prakses un pētniecības metožu klāstā;
7. Attiecīgais studiju un pētījumu lauks (akadēmiskās darbības jomas programmu līmenī) – doktora studiju programmā Māksla (mākslas vēsture un teorijā, laikmetīgā māksla, mākslas aktivitātes), maģistra studiju programmā Mākslas (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla) un bakalaura studiju programmā Mākslās (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla).

Ka arī pretendenti tiek aicināti iesniegt apliecinājumu par līdzdalību Plāna un projekta īstenošanā un CV Europass formātā.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Mākslas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Mākslas akadēmija.

Pielikuma veidlapa: Apliecinājums par līdzdalību Plāna un projekta īstenošanā.

Informācija ievietota: 21.07.2022.

ESF granta saņēmējas novērtējums diplomdarba attīstībā

ESF grantu ieguvu promocijas darba izstrādāšanas beigu fāzē – brīdī, kad notiek intensīvs rakstīšanas process. Šajā posmā nepieciešams mentāli mobilizēties, sekot skaidram darbības plānam, kā arī padziļināti studēt literatūru un gatavot kvalitatīvu vizuālo pielikumu. Granta sniegtās iespējas un uzliktie pienākumi atvieglo šo uzdevumu izpildi. Līdz šim par granta līdzekļiem iegādātas vairākas grāmatas – galvenokārt pēdējo gadu pētījumi, kas ļāvuši paplašināt formālās analīzes starptautisko kontekstu un radīt pamatotākas atziņas. Tāpat finansējums izmantots, pasūtot arhitekta Ernesta Štālberga oriģinālo arhīva materiālu digitālas kopijas, kas konferencēs un publikācijās ļauj plašāku sabiedrību iepazīstināt ar pētījuma pamatavotiem. Apsveicama ir arī iespēja par granta līdzekļiem apmeklēt ārvalstu konferences un veidot konkurētspējīgākas publikācijas, ko plānoju drīzumā izmantot.

 LMA doktorante Karīna Horsta

Informācija ievietota: 12.04.2022.

ESF granta saņēmējas novērtējums diplomdarba attīstībā

Pētot ainavas Rūdolfa Heimrāta skolas gobelēnos, par svarīgu pētījuma posmu kļuva noskaidroto prototipu apzināšana dabā, pielietojot lauka studiju metodi. Simtiem kilometru garu braucienu rezultātā pa Latviju tika atklātas īpašas, personīgas nozīmes ainavas, kas viena pēc otras vizualizējās tekstilmākslinieku austajos tēlos. Tajā pat laikā izrādījās, ka gobelēnu jeb tēlainu austo tekstiliju izpētē ar sekundārajiem avotiem ir krietni par maz. Pēc reprodukcijām nav iespējams konstatēt dzijas krāsu atveida nianses, auduma struktūru, aušanas blīvumu, tekstūru, ne arī mērogu kādā tas uztverams skatītājam. Turklāt sevišķu interesi raisīja leģendām apvītie vēsturiskie gobelēni, kas ietekmēja tekstilmākslas attīstību kopumā un atstāja īpašu iespaidu uz atsevišķu mākslinieku radošo darbu. To klātienes studijas izrādījās vienīgais veids, kā iegūt pilnvērtīgu, faktos balstītu informāciju. Šis apstāklis radīja šķēršļus, kas ar entuziasmu vien nebija pārvarami.

Iegūstot granta atbalstu, pētījums izvirzījās jaunā kvalitatīvā līmenī. Šobrīd, pateicoties granta finansējuma iespējām, tiks apmeklēti galvenie ar gobelēnu mākslas vēsturi saistītie centri Francijā un Beļģijā, lai iegūtu datu par Viduslaiku leģendārajiem gobelēnu cikliem Apokalipse (Anžē) un Dāma ar Vienradzi (Parīze). Iecerēts izpētīt austo ainavu jeb verdīru vēsturiskās izcelsmes reģionu Beģijā. Pateicoties granta līdzekļiem jau iepazīts Parīzes Gobelēnu manufaktūras darbs un autentiskā vide, apkopoti dati par Luvras muzeja, Versaļas pils, Panteona un Parīzes Operas kolekcijās esošajiem 16. – 19. gs gobelēniem. Pētot faktorus, kas ietekmēja Rūdolfa Heimrāta skolas pārstāvju radošo darbu, apzināti Vāveles pils (Krakova) kolekcijā esošie gobelēni, daļa no kuriem pieskaitāmi pie vērtīgākajām Briseles darbnīcās austajām verdīrām. Poļu skolas pētniecības kontekstā apmeklēts Lodzas tekstila vēstures muzejs. Iegūts priekšstats par 20.gs gobelēnu Žana Lirsā muzejā Anžē. Pateicoties finansējumam, šī gada jūlijā tika realizēta klātienes dalība starptautiskā zinātniskā konferencē Londonā.

Man ir svarīga piešķirtā granta priekšrocība un sajūta par piederību nozīmīgiem pētnieciskiem procesiem, kas mobilizē, mazina šaubas un nedrošību, stiprina pārliecību par darāmā jēgu. Skaidri iezīmētais atvēlētā laika periods darbojas kā vēl viens pētījumu organizējošs rīks. Procesā, kur ik brīdi jācīnās par aptveramu visa veida robežu saglabāšanu, tas ir ievērojams pluss.

LMA doktorante Rita Broka
Informācija ievietota: 16.08.2022.

Amata konkurss. Latvijas Mākslas akadēmija izsludina akadēmiskā personāla - ārvalstu pasniedzēja vakanci

Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, izstrādājot un īstenojot Projektu Nr.8.2.2.0/20/I/002  - Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā”  atklātā projektu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina atklātu akadēmiskā personāla – ārvalstu pasniedzēja atlasi.

Pieteikšanās termiņš – 2023. gada 3. februāris

Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) sūtīt uz e-pasta adresi vai pa pastu, adrese: O. Kalpaka bulvāris 13, Rīga, ar norādi "Atklātai doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei" (projekts Nr.8.2.2.0/20/I/002).

Ārvalstu pasniedzējiem, kuri pieteiksies darbības īstenošanai, ir noteiktas sekojošas prasmju, pieredzes un kvalifikācijas prasības:

1. Doktora grāds atbilstošā mākslas (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla) jomā vai atbilstošā pētniecības jomā vai doktora grādam atbilstoši sasniegumi atbilstošā mākslas jomā;

2. Akadēmiskā darba pieredze akreditētā augstākās izglītības institūcijā Eiropas augstākās izglītības telpā ārpus Latvijas;

3. Nozīmīga starptautiskā profesionālā vai mākslinieciskā pieredze attiecīgā mākslas (dizaina mākslas vēstures un teorijas, mākslas izpētes vai laikmetīgās mākslas) jomā;

4. Pamatīgas komandas darba un projektu vadības prasmes;

5. Spēcīgas rakstu un mutiskās komunikācijas spējas angļu valodā;

6. Orientēšanās plašā mākslas un dizaina prakses un pētniecības metožu klāstā;

7. Attiecīgais studiju un pētījumu lauks (Modernā un mūsdienu māksla un vizuālā kultūra no Austrumeiropas ar uzsvaru uz mākslas un politikas krustpunktu vizuālajā mākslā, postkolonialajā domāšanas laikmetā) – doktora studiju programmā Māksla (mākslas vēsture un teorijā, laikmetīgā māksla, mākslas aktivitātes), maģistra studiju programmā Mākslas (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla) un bakalaura studiju programmā Mākslās (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla).

Ka arī pretendenti tiek aicināti iesniegt apliecinājumu par līdzdalību Plāna un projekta īstenošanā un CV Europass formātā.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Mākslas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Mākslas akadēmija.

Pielikums 1: Apliecinājums par līdzdalību Plāna un Projekta īstenošanā.

Informācija ievietota: 3.01.2023.

ESF granta saņēmējas novērtējums diplomdarba attīstībā

Projekts 8.2.2.0/20/I/002  - Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, man ir pavēris nenovērtējamas iespējas ne tikai padziļināti un pilnīgi pievērsties promocijas darba teorētiskās literatūras izpētei, bet arī nodrošinājis iespēju strādāt glezniecībā, kuru analizējot un kontekstualizējot kā būtisku darba daļu mākslinieciski pētu un atziņas iekļauju teorētiskajā pētījumā. Tā kā glezniecībā strādāju monumentālā formātā, veidojot gleznojumu sērijas, kurās katrs no gleznojumiem ir aptuveni 200 x 450 cm liels, tad proporcionāli tikpat lielas ir materiālu izmaksas gleznojumu izveidei. Tieši šis grants ir nodrošinājis man iespēju strādāt pie personālizstādēm "Doppelboden" (SomoS Art House galerija, Berlīne, 2022), "Overgrowth" (The Rooster galerija, Viļņa, 2022), "Nenotikušās izstādes: brikšņi" (Rīgas mākslas telpa, 2023), sniedzot šo unikālo iespēju visu spēku un enerģiju veltīt šīm promocijas darba izstādēm. Tāpat granta ietvaros esmu iegādājusies vairākas teorētiskās mākslas literatūras grāmatas, kas tiek izmantotas kā avoti darba teorētiskās daļas izstrādē, kā arī apmeklējusi vairākus starptautiski nozīmīgus laikmetīgās mākslas notikumus ārzemēs, piemēram, Dokumentu Kaselē un Venēcijas biennāli, kas ir nenovērtējama pieredze ne tikai promocijas darba izstrādē, bet arī individuālajā mākslinieciskajā izaugsmē.

LMA doktorante Sandra Strēle
Informācija ievietota:  30.01.2023.

ESF granta saņēmējas novērtējums diplomdarba attīstībā

Iegūtais grants projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā“ ietvaros man ir sniedzis iespēju ne tikai nopietni  pievērsties promocijas darba izstrādei, bet arī attīstīt savu tālāko akadēmisko karjeru, veicot konkrētus pienākumus un pētniecisko darbu LMA Mākslas vēstures institūtā.

Intelektuālās un fiziskās enerģijas dalīšana starp disertāciju, darbu institūtā un mākslas vēstures priekšmeta pasniegšanu LMA bakalaura programmas 1. kursa studentiem vienlaikus ir gan izaicinājums, gan iedvesmojoša motivācija izdarīt vairāk. Iegūtais grants ir ne tikai finansiāls atbalsts, bet arī „uzticības avanss“, ka esmu šai nozarei vajadzīga, ka mana vēlme pilnveidoties un augt kā mākslas zinātnes profesionālei tiek novērtēta un veicināta. 

Pateicoties sniegtajam finansējumam, promocijas darba izstrādes ietvaros man izdevās īstenot sadarbību ar Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratoriju, veicot starpdisciplināru pētījumu par mākslas darba vērojumu kā estētisko emociju ierosu.  Pētījuma rezultāti tiks iekļauti promocijas darbā, kā arī publicēti jaunākajā LMA Doktorantūras zinātnisko rakstu krājumā „ACTA ACADEMIAE ARTIUM“. 

Ar granta piešķirtajiem līdzekļiem tika vairākkārt segta dalības maksa zinātniskajās konferencēs, kā arī iegādāta nepieciešamā zinātniskā literatūra.  Lai gan ir jāsadzīvo ar papildu birokrātiju, ko pieprasa dalība projektā, tomēr jāatzīst, ka finansiālais atbalsts sniedz lielāku neatkarību un brīvības sajūtu, kas tik ļoti nepieciešama radoši intelektuālā darba veicējam, kad „neatkarība“ un „brīvība“ nav tikai vārdi, bet gan  -  vitāli svarīgs emocionālais stāvoklis.  

LMA doktorante Ivata Feldmane
Informācija ievietota:  29.04.2023.

ESF granta saņēmējas novērtējums diplomdarba attīstībā

2023. gada 12. jūlijā MVI pētniece Karīna Horsta Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē aizstāvēja promocijas darbu “Arhitekts Ernests Štālbergs (1883–1958)”, ar vienbalsīgu lēmumu iegūstot zinātnes doktora (Ph. D.) grādu humanitārajās un mākslas zinātnēs, nozarē “Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra”, vizuālo mākslu vēstures un teorijas apakšnozarē. Recenzenti – prof. Ph. D. Marts Kalms (Mart Kalm) no Igaunijas Mākslas akadēmijas, prof. Dr. arch. Jānis Lejnieks no biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA un prof. Dr. habil. art. Ojārs Spārītis no LMA.

Promocijas darbs izstrādāts LMA doktorantūrā prof. emer. Dr. habil. art. Eduarda Kļaviņa vadībā ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” (Nr. 8.2.2.0/20/I/002) un valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai 2020.–2022. gadam” projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” / CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) atbalstu.

Promocijas pamatteksts atrodams šeit.

Informācija ievietota: 31.08.2023.

ESF granta saņēmējas novērtējums diplomdarba attīstībā

Iegūtais grants projektā “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” mani efektīvi mobilizēja un atbalstīja pēdējā darba cēlienā promocijas darba rakstīšanā un aizstāvēšanā. Lai arī bija jāpielāgojas birokrātijai, kas šādos projektos ir neizbēgama, finansiālais ieguvums atsvēra neērtības – pirms aizstāvēšanas, kad radās nopietni un neatliekami izdevumi (darba drukāšana un iesiešana, kopsavilkumu drukāšana un tulkošana, formalitāšu kārtošana), es no granta līdzekļiem varēju segt visas radušās papildu izmaksas. 

Tāpat šis projekts motivēja uzrakstīt un starptautiskā zinātniskā izdevumā iesniegt rakstu angļu valodā, kas tagad jau pieņemts publicēšanai, tā nodrošinot starptautisku lasītāju loku – arī šo ieceri atviegloja raksta tulkojuma izmaksu segšana no granta līdzekļiem.

Doktorantu grants palīdzēja nonākt līdz tam, ka drīzumā klajā nāks monogrāfija par promocijas darba galveno varoni – arhitektu Ernestu Štālbergu. Viens no pirmajiem soļiem tās sagatavošanā jau ir segts ar granta izmaksām; tas rosina meklēt finansējumu turpmākos projektos un padarīt pētījuma rezultātus pieejamus netikai akadēmiskajām aprindām, bet arī plašākam lasītāju, mākslas un arhitektūras interesentu lokam.

LMA Mākslas vēstures institūta pētniece Ph. D. Karīna Horsta

Informācija ievietota: 30.11.2023.