Meklēt
Izvēlne

Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste: LMA, LKA, JVLMA, Nr.8.2.2.0/20/I/002

Projekta mērķis  ir nodrošināt atbalstu Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk – LKA) un partneru Latvijas Mākslas akadēmijas (turpmāk – LMA) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk – JVLMA) akadēmiskā personāla attīstībai, tostarp  zinātnieku ataudzei, internacionalizācijai, starptautiskai konkurētspējai, kā arī  triju partner-augstskolu sadarbībai un resursu koplietošanai.

Projektā paredzētās darbības:

  1. Doktorantu iesaiste zinātniski pētnieciskajā vai studiju darbā,
  2. Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā vieslektoriem

Kopējās izmaksas: projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 434 410.00 EUR, tai skaitā ESF finansējums 369 248.50 EUR un valsts budžeta finansējums 65 161.50 EUR.

Projekta ilgums: no 2021.gada 1. aprīļa līdz 2023.gada 30. novembrim.

LMA piešķīrusi pētniecības grantus 4 doktorantiem: Karīnai Horstai, Ivetai Feldmanei, Ritai Ļegčiļinai-Brokai un Sandra Strēlei.

ESF projekta "Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā" Nr. 8.2.2.0/20/I/002 ietvaros Latvijas Mākslas akadēmija ir piešķīrusi grantus uz 12 – 20 mēnešiem 809.13 EUR (bruto) mēnesī apmērā 4 doktorantiem. Pretendenti bija pieteikušies un tika izvēlēti atklāta konkursa kārtībā.

Saskaņā ar 18.01.2022. notikušās LMA ESF projekta Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 komisijas lēmumu, ESF atbalsts piešķirts LMA akadēmiskās doktora studiju programmas "Mākslas" 2. ,un 3. kursa doktorantiem Ivetai Feldmanei, Karīnai Horstai un Ritai Ļegčiļinai-Brokai, kā arī LMA profesionālās doktora studiju programmas 2. kursa doktorantei Sandrai Strēlei, kas apņēmušies līdz 2023. gada 30. novembrim aizstāvēt savus promocijas darbus un iegūt zinātnisko vai profesionālo doktora grādu.

Grantu mērķis ir 50% apmērā no pilnas darba slodzes nodrošināt LMA doktorantūrā studējošajiem doktorantiem atalgojumu par promocijas darba rakstīšanu un tādējādi ar ESF finansējuma palīdzību aprobēt LR Izglītības un zinātnes ministrijas plānoto jauno doktorantūras finansēšanas modeli Latvijā.

Papildus tam granta saņēmēji varēs pretendēt uz finansējumu līdz 400 EUR mēnesī pētniecībai nepieciešamo materiālu (piemēram, grāmatu) iegādei, tehnoloģiju tiesību aizsardzības un ārpakalpojumu izmaksu segšanai, publicitātes, zinātniskās diskusijas (konferenču) un tīklošanās pasākumu, tai skaitā komandējumu, konferenču dalības maksu segšanai.

Informācija ievietota: 2.02.2022.

Amata konkurss. Latvijas Mākslas akadēmija izsludina akadēmiskā personāla - ārvalstu pasniedzēja vakanci

Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, izstrādājot un īstenojot Projektu Nr.8.2.2.0/20/I/002  - Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā”  atklātā projektu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina atklātu akadēmiskā personāla – ārvalstu pasniedzēja atlasi.

Pieteikšanās termiņš – 2022. gada 22. augusts

Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) sūtīt uz e-pasta adresi vai pa pastu, adrese: O. Kalpaka bulvāris 13, Rīga, ar norādi "Atklātai doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei" (projekts Nr.8.2.2.0/20/I/002).

Ārvalstu pasniedzējiem, kuri pieteiksies darbības īstenošanai, ir noteiktas sekojošas prasmju, pieredzes un kvalifikācijas prasības:

1. Doktora grāds atbilstošā mākslas (dizaina, mākslas vēstures un teorijas, mākslas izpētes vai laikmetīgās mākslas) jomā vai atbilstošā pētniecības jomā vai doktora grādam atbilstoši sasniegumi atbilstošā mākslas jomā;
2. Akadēmiskā darba pieredze akreditētā augstākās izglītības institūcijā Eiropas augstākās izglītības telpā ārpus Latvijas;
3. Nozīmīga starptautiskā profesionālā vai mākslinieciskā pieredze attiecīgā mākslas (dizaina mākslas vēstures un teorijas, mākslas izpētes vai laikmetīgās mākslas) jomā;
4. Pamatīgas komandas darba un projektu vadības prasmes;
5. Spēcīgas rakstu un mutiskās komunikācijas spējas angļu valodā;
6. Orientēšanās plašā mākslas un dizaina prakses un pētniecības metožu klāstā;
7. Attiecīgais studiju un pētījumu lauks (akadēmiskās darbības jomas programmu līmenī) – doktora studiju programmā Māksla (mākslas vēsture un teorijā, laikmetīgā māksla, mākslas aktivitātes), maģistra studiju programmā Mākslas (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla) un bakalaura studiju programmā Mākslās (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla).

Ka arī pretendenti tiek aicināti iesniegt apliecinājumu par līdzdalību Plāna un projekta īstenošanā un CV Europass formātā.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Mākslas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Mākslas akadēmija.

Pielikuma veidlapa: Apliecinājums par līdzdalību Plāna un projekta īstenošanā.

Informācija ievietota: 21.07.2022.