Meklēt
Izvēlne

12. JŪLIJĀ PROMOCIJAS DARBU AIZSTĀVĒS KARĪNA HORSTA

2023. gada 12. jūlijā plkst. 12.00 Latvijas Mākslas akadēmijas 16. telpā (Rīga, Kalpaka bulvāris 13) LMA promocijas padomes atklātā sēdē Karīna Horsta aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Arhitekts Ernests Štālbergs (1883–1958)” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai mākslas zinātnē. Recenzenti: Dr. habil. art. Ojārs Spārītis (Latvijas Mākslas akadēmija); Dr. arch. Jānis Lejnieks (RISEBA); Ph. D. Marts Kalms (Mart Kalm, Igaunijas Mākslas akadēmija).