Meklēt
Izvēlne

Attīstības un komunikācijas daļa

Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskais pamatmērķis ir vispusīgi attīstīt mākslu, dizainu, zinātni un augstāko izglītību, nostiprinot mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības vienotību un studiju nepārtrauktību, sekmējot vizuālās kultūras attīstību un izpēti. Lai sasniegtu uzstādītos mērķus un nodrošinātu pastāvīgu attīstību, LMA aktīvi īsteno vietēja un starptautiska mēroga projektus ar Eiropas Savienības fondu, kā arī citu finanšu instrumentu sniegto līdzfinansējumu.

Skatīt aktuālos un īstenotos projektus šeit: projekti.

Kontakti