Meklēt
Izvēlne

LMA MĀKSLAS ZINĀTNES NODAĻA AICINA PIETEIKT TĒMAS 8. ZINĀTNISKAJAI KONFERENCEI, LĪDZ 31/10/2019

2019. gada 6. decembrī Latvijas Mākslas akadēmijā notiks maģistrantu 8. zinātniskā „Aktuālo pētījumu konference”, kuru organizē LMA Mākslas zinātnes nodaļa. Konferences galvenais mērķis ir veicināt kvalitatīva un pamatota maģistra darba izstrādi.

Šī gada konferencei aicinām pieteikt tēmas par savos pētījumos izmantotajām zinātniskajām un pētnieciskajām metodēm, mākslas pētniecību un jaunatklājumiem savā radošajā un zinātniskajā darbībā. Pieteiktajai tēmai jāsasaucas ar izstrādājamo maģistra darbu un jābūt saskaņotai ar maģistra darba vadītāju. Īpaši aicinām piedalīties visu LMA nodaļu un apakšnozaru maģistrantūras studentus, lai iegūtu pieredzi savu radošo darbu un pētījumu prezentācijai, tēmas aktualizēšanai un teorētiskā darba izstrādei. Mākslas vēstures un teorijas nodaļas 2. kursa maģistrantūras studentiem dalība ir obligāta.

Tēmas pieteikumu un īsu izklāstu (ap 300 vārdi) maģistrantiem jāsūta uz e-pastu līdz 2019. gada 31. oktobrim.

Dalības apstiprināšanas gadījumā referātu tēzes (2000 zīmes) būs jāiesniedz līdz 2019. gada 15. novembrim. Konferences ietvaros tiks izdots referāta tēžu apkopojums.

Konferences noslēgumā norisināsies diskusija par aktuālajām metodoloģijas problēmām mākslas vēstures pētniecībā Latvijā LMA Mākslas zinātnes nodaļas pasniedzēju vadībā. Diskusijā piedalīsies prof. A.Teikmanis, prof. E.Kļaviņš, Mg.art. lekt. R.Kalējs un citi.