Meklēt
Izvēlne

PAGARINĀTS KONKURSA TERMIŅŠ UZ LMA REKTORA AMATU LĪDZ 31. JŪLIJAM

Izvērtējot aktivitāti izsludinātajā konkursā uz LMA rektora amatu, padome ir nolēmusi pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2022. gada 31. jūlijam.

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina atklātu konkursu uz rektora amatu (amatpersonas amats uz noteiktu laiku – 5 gadiem no 2022. gada 13. septembra).

Rektora amata kandidātam/ei uzstādāmās prasības:

1. rektora amata kandidāts ir ieguvis zinātnes vai profesionālo doktora grādu mākslās vai ievēlēts par profesoru mākslas jomā jebkurā Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības institūcijā (doktora grāds uzskatāms par priekšrocību);

2. rektora amata kandidāts ir guvis vērā ņemamu pieredzi vai sasniegumus zinātnē, augstākajā izglītībā vai mākslās (pieredze un sasniegumi vizuālajā mākslā, arhitektūrā un mūzikā vai radošajās industrijās uzskatāma par priekšrocību);

3. rektora amata kandidāts ir ieguvis vadības pieredzi (institūcijas vadītājs, vadītāja vietnieks vai struktūrvienības vadītājs) organizācijā, kuras pamatdarbība ir vismaz vienā no šādām jomām:

3.1. augstākā izglītība;

3.2. kultūra (mākslas joma tiks uzskatīta par priekšrocību);

3.3. zinātne (mākslas, dizaina jomas tiks uzskatīta par priekšrocību);

3.4. valsts vai pašvaldību institūcija vai tās dibināta kapitālsabiedrība, kuras kompetence ir saistīta ar augstākās izglītības, mākslas, mākslas izglītības vai zinātnes jomu;

4. rektora amata kandidāts ievēlēšanas gadījumā nebūtu ievēlēts uz trešo rektora termiņu pēc kārtas;

5. rektora amata kandidāts pārzina valsts valodu (vismaz C1 līmenī atbilstoši Eiropas vienotās valodu prasmes noteikšanas sistēmai) un vismaz divas svešvalodas, no kurām viena ir angļu valoda (vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas vienotās valodu prasmes noteikšanas sistēmai);

6. rektora amata kandidātam piemīt nevainojama reputācija;

7. rektora amata kandidātam ir izpratne par izglītības sistēmu kopumā un kultūrizglītības sistēmu Latvijā;

8. rektora amata kandidātam ir redzējums par Akadēmijas mērķiem, akadēmijas vietu un attīstības virzību Latvijas un Eiropas kontekstā, cilvēkresursu, finanšu resursu un infrastruktūras efektīvu pārvaldību, un rektora amata kandidāts spēj to prezentēt, argumentējot un balstot spēkā esošajā normatīvajā regulējumā un Akadēmijas pieejamajos resursos;

9. rektora amata kandidāts ir motivēts darbam Akadēmijā, izprot Akadēmijas pamatuzdevumus un rektora lomu to veikšanā;

10. rektora amata kandidāts nav Padomes loceklis.

Rektora amata mēnešalga EUR 5086,60

Rektora amata kandidātiem līdz 2022. gada 29. jūlijam plkst.17:00 jāiesniedz Personāldaļā (Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, 18.telpā) iepriekš vienojoties par apmeklējumu piezvanot uz tālr. 28314173, vai līdz 31. jūlijam jāatsūta elektroniska dokumenta veidā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstītu), nosūtot uz e-pastu:  ar norādi "Pieteikums konkursam uz LMA rektora amatu" šādi dokumenti latviešu valodā:

  • CV Europass formā, kurā jāatspoguļo ziņas par kandidāta profesionālo un akadēmisko karjeru, zinātniskajiem sasniegumiem un / vai sasniegumiem mākslās, darba pieredzi mākslas nozarē un vadības darbā, svešvalodu prasmi un citām prasmēm, kas kandidāta ieskatā var būt noderīgas augstskolas rektora darbā;
  • motivācijas/ pieteikuma vēstuli;
  • dokumentu, kas apliecina rektora amata kandidāta ievēlēšanu profesora akadēmiskajā amatā mākslas jomā un/ vai zinātnes vai profesionālo doktora grādu mākslās apliecinošu dokumentu. Ja zinātniskais vai profesionālā doktora grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz arī izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam grādam vai diplomam ārvalstīs iegūtais grāds vai diploms atbilst; Iesniedzot dokumentus klātienē, kandidāts uzrāda dokumenta oriģinālu personāldaļas darbiniekam. Iesniedzot dokumentus elektroniski, kandidāts uzrāda dokumenta oriģinālu, ierodoties uz atlases 2.kārtu (pārrunām / interviju ar padomes locekļiem).

Atlases procedūra - saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Rektora vēlēšanu nolikumu, ar nolikumu var iepazīties Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā www.lma.lv.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazināties ar LMA Personāla daļas darbiniekiem, rakstot uz e-pastu  vai zvanot t.28314173.


Pamatojoties uz Eiropas Savienības un Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzību normatīvajos aktos noteikto, Latvijas Mākslas akadēmija informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs konkursa norisi. Jūsu iesūtīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr.90000029965, juridiskā adrese: Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV – 1050.