Meklēt
Izvēlne

PIEEJAMS LMA 2. STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES (2022) RAKSTU KRĀJUMS

Ar prieku paziņojam Latvijas Mākslas akadēmijas Doktorantūras programmas 2. starptautiskās zinātniskās konferences "Humanitāro un dabaszinātņu sinerģija kultūras vēsturē un teorijā" (2022) rakstu krājuma iznākšanu! Rakstu krājumu veido vairāk nekā 15 zinātniskie raksti, kas recenzēti starptautiskajā zinātniskajā redkolēģijā. Rakstu krājuma drukātā versija pieejama Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras telpā Kalpaka bulvārī 13. Pateicamies rakstu autoriem un kolēģiem par darbu pie rakstu krājuma tapšanas!