Meklēt
Izvēlne

12. decembris, Jāņa Kugas 140. dzimšanas diena!

Šī gada 12. decembrī Latvijas Mākslas akadēmijas bijušam rektoram, scenogrāfam un gleznotājam Jānim Kugam atzīmējam 140. dzimšanas dienu. Tāpēc šogad Latvijas Mākslas akadēmija viņu godina īpaši. Sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību izveidota animācijas filma, kas īsā, bet saistošā veidā sniedz ieskatu Latvijas scenogrāfijas pamatlicēja dzīvē un radošajā darbībā.

2019. gadā ieplānoti plašāki rekonstrukcijas un restaurācijas darbi J. Kugas celtā mājā Ikšķilē, kura ir nodota Mākslas akadēmijas īpašumā. Projektā ir iecerēts izveidot mākslinieku rezidenci, kurā notiktu studiju radošais un zinātniskais darbs kā arī izveidot īpašu piemiņas istabu, kas stāstītu par LMA pasniedzēju un studentu biedrību, korporāciju Dzintarzeme, kuras aktīvs biedrs viņš bija. 

Padomju okupācijas gados J.Kugas vārds Latvijā netika plaši pieminēts, jo pēckara gados mākslinieks kopā ar ģimeni devās svešatnē. Jāņa Kugas paša rokām celtajā un izlolotajā mājā mitinājās svešinieki, tā tika būtiski pārbūvēta. Mūsdienās par slavenā ikšķilieša radošo mūžu liecina Jāņa Kugas iela, pa kuru ejot, iespējams nokļūt līdz viņa mājai.

2003. gadā mākslinieka ģimene rektora piemiņas lietas un ģimenes namu uzdāvināja Latvijas Mākslas akadēmijai. J.Kugas radinieku vēlme bija redzēt māju kā vietu, kurā notiek radošs darbs, top jauni mākslas darbi, kur nezūd radošais gars un saglabājas viņu ģimenes piemiņa. 
J.Kugas celtā māja ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis, tāpēc arī Ikšķiles pašvaldība sniedz savu atbalstu. 

Jau vairākus gadus Mākslas akadēmijas studenti un docētāji daļu no naudas, kas iegūta pārdodot studiju darbus LMA studentu darbu izstādē-gadatirgū “Jarmarka”, velta J.Kugas mājas atjaunošanai. Ēkai ir veikta arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija (AMI), ko izstrādājuši sertificēta arhitekte Kristīne Veinberga un kultūras mantojuma saglabāšanas praksē pazīstams speciālists Juris Zviedrāns. Pamatojoties uz AMI, viens no atzītākajiem arhitektūras un projektēšanas uzņēmumiem Latvijā SIA "JOE" ir izstrādājis tehnisko būvprojektu, kas paredz telpas pielāgot modernizējamam studiju procesam. Ēkas renovācijas un būvniecības dokumentācija ir saskaņota Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un Ikšķiles pilsētas būvvaldē.

Projekts iecerēts vairākās kārtās, jo nepieciešams gan ēkas fasāžu remonts, gan iekštelpu un mākslinieka darbnīcas restaurācija, gan ēkas dārza labiekārtošana un ūdensvada, un kanalizācijas izbūve. Pašlaik tiek strādāts pie projekta 1. kārtas, kurā iecerēts ēkas iekštelpu remonts un vides pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lai piesaistītu nepieciešamos finanšu līdzekļus, Latvijas Mākslas akadēmija aktīvi piedalās augstskolu studiju vides modernizācijas projektos, piesaistot struktūrfondu līdzekļus. Tomēr darbs ir ilgs un rūpīgs, un, lai ieceri veiksmīgi īstenotu, nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi - 550 000 līdz 600 000 eiro. Tāpēc priecāsimies par katru finansiālu atbalstu, kas ļaus atjaunot J.Kugas dzimtās mājās. 

Ziedojumu konts: Valsts Kase, Kods TRELLV22
Konta Nr.LV12TREL9220514011000
Mūsu rekvizīti ziedojumu saņemšanai:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģistrācijas Nr. 90000029965
Kalpaka bulvāris 13
Rīga, LV-1050

Norādiet informāciju maksājuma uzdevumā:
Jāņa Kugas Nama ziedojums, vārds uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs (lai varam informēt par ziedojuma izlietošanu).

Jaunradītā īsfilma Jānis Kuga 140  

 


Projekta koordinators: Jānis Gailītis, .