Meklēt
Izvēlne

13. JANVĀRĪ NOTIKS XI LMA MAĢISTRANTU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

2023. gada 13. janvārī norisināsies "XI Maģistrantu zinātniskā konference", kuru organizē Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslas vēstures un teorijas katedra un kuras referenti būs Maģistrantūras programmas studenti. Konferences galvenais mērķis ir sekmēt kvalitatīva maģistra darba izstrādi, koncentrējoties uz šobrīd nozīmīgāko veikumu ceļā uz to. Atjaunojot tradīcijas, šī gada konferencē piedalās arī referente no Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas.

Konferences programmā paredzētas trīs zinātnisko lasījumu sekcijas, kurās no tiks apskatīti specifiski Latvijas fotogrāfijas, vizuālās mākslas un  arhitektūras un mūzikas vēstures aspekti. "XI Maģistrantu zinātniskā konferences" novitāte ir laikmetīgās mākslas kuratoru specializācijas studentu aktīvā līdzdalība. Viņu sagatavotie referāti  ļaus   novērtēt  jauno metodoloģisko pieeju meklējumus un diskutēt  par terminoloģiskiem aspektiem. Konferences noslēgumā paredzēta diskusija arī par citām par aktuālajām pētniecības problēmām. Laipni aicināti visi interesenti!

Sekcijas vadīs LMA Doktorantūras programmas studentes – Mag. art. Līga Goldberga, Mag. art. Sanita Duka un Mag. art. Agnese Tambaka. 

Konferences sākums 13. janvārī no plkst. 9.30  LMA Kalpaka bulvārī 13, 1. stāva 16. telpā.