Meklēt
Izvēlne

16. UN 17. AUGUSTĀ NORISINĀSIES SIMPOZIJS "MEKLĒJOT METODES UN MATERIĀLUS", KAS AKTUALIZĒS LATVIJAS FOTOGRĀFIJAS VĒSTURES PĒTNIECĪBU

Laikmetā, kad fotografē visi, ir īpaši aktuāli apzināt un izvērtēt fotogrāfiskā medija vēsturisko nozīmību. Ar mērķi veicināt Latvijas fotogrāfijas vēstures pētniecību Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) rīko zinātnisku simpoziju “Meklējot metodes un materiālus: Fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā.” Simpozijs notiks 16. un 17. augustā tiešsaistē un būs pieejams visiem interesentiem bez maksas. Tiešsaistes saite tiks pievienota simpozija notikumam LNB  un LMA Facebook lapās. Pārraide būs skatāma arī bibliotēkas mājaslapā.

Simpozija virsmērķi ir veicināt fotogrāfijas kā kultūras kapitāla resursa pētniecību Latvijas atmiņas institūciju krātuvēs un rosināt diskusijas par fotogrāfiju kā mākslu, dokumentu un kultūras vērtību. Aplūkotās tēmas ir praktiski noderīgas visiem vizuālās kultūras un mākslas mantojuma speciālistiem, t.sk. muzeju, arhīvu un bibliotēku darbiniekiem, vēsturniekiem, mākslas zinātniekiem, saistīto jomu pedagogiem un studentiem.

Lektori –  Latvijas vadošie muzeju un zinātnisko institūciju speciālisti, vēsturnieki un kuratori – iepazīstinās ar foto kolekciju specifiku dažādās kultūras mantojuma institūcijās, diskutēs par digitalizācijas stratēģijām un rīkiem, un sniegs priekšstatu par mūsdienīgām fotogrāfijas pētniecības metodēm un to pielietošanu. Simpozija pirmās dienas uzmanības centrā materiāli – dažādi foto mantojuma saglabāšanas aspekti. Savukārt otrās dienas lekcijas koncentrējas uz metodēm – teorētiskām pieejām fotogrāfiskā mantojuma apzināšanā, izvērtēšanā un interpretēšanā.

Simpozija programmā iekļautas divas īpašās vieslekcijas. Marija Gārta (Maria Garth), kuratora asistente Zimmerli Mākslas muzejā Ratgersa Universitātē (ASV), iepazīstinās ar vislielāko Latvijas fotogrāfijas kolekciju ārpus Latvijas, kas atrodas šajā muzejā. Gārta dalīsies savā pieredzē, pētot šo kolekciju un veidojot izstādi “Komunisms caur fotoobjektīvu: Ikdienas dzīve sieviešu fotogrāfu darbos no Dodžu kolekcijas” Zimmerli muzejā (2021. gada 1. maijs – 17. oktobris). Izstādē iekļauti latviešu fotogrāfu Māras Brašmanes, Zentas Dzividzinskas un Inas Stūres darbi.

Leila Ena Herisa (Leila Anne Harris), kuratora līdzstrādniece Morgana bibliotēkas un muzeja Fotogrāfijas nodaļā (ASV), analizēs pētnieciskās metodes darbā ar diviem savdabīgiem un netipiskiem fotogrāfu arhīviem. Viens no tiem ir Edvarda S. Kērtisa laternas plates (vēlāko laiku diapozitīvu priekšteči) no viņa fotodokumentācijas “Ziemeļamerikas indiāņi” (1907–1930). Otrs arhīvs ir fotogrāfa Pītera Hudžāra vairāk nekā 5 700 kontaktkopiju lapu, kas izgatavotas laikā no 1955. līdz 1986. gadam. Herisa analizēs šādu foto kolekciju izpētes specifiku un izcels veidus, kādos šādi materiāli var sniegt vērtīgu ieskatu fotogrāfu radošajā procesā.

Simpozija programmas veidotājas ir Dr. art. Katrīna Teivāne-Korpa, LNB Konrāda Ubāna Mākslas lasītavas vadītāja, un Dr. art. Alise Tīfentāle, mākslas un fotogrāfijas vēsturniece.

Aicinām iepazīties ar detalizētu simpozija programmu mājaslapā https://vasarasskola.lnb.lv/simpozijs/

Simpozijs ir daļa no vasaras skolas “Meklējot metodes un materiālus: fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā” (2021. gada 16.–20. augusts), ko rīko LNB kopā ar LMA. Tās mērķis ir iepazīstināt ar LNB speciālo krājumu veidiem, pievēršot uzmanību gan oriģinālmateriāliem, gan digitalizētajām kolekcijām. Veidot izpratni par dažādu digitalizēto resursu izpētes iespējām, iedziļinoties digitalizācijas stratēģijā un rīkos. Stāstīt par fotogrāfijas tipiem un foto kolekciju daudzveidību nacionālo kultūras mantojuma institūciju krājumos. Attīstīt priekšstatu par fotogrāfijas pētniecības metodēm un to pielietošanu. Rosināt diskusijas par fotogrāfiju kā mākslu, dokumentu un kultūras vērtību. Vasaras skolas sadarbības partneri ir Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs un Rakstniecības un mūzikas muzejs.

Vasaras skola un simpozijs tiek īstenoti projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD ietvaros. Projektu “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/ CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” (2020.–2022.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.