Meklēt
Izvēlne

16. UN 17. JŪNIJĀ LMA NORISINĀSIES STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

2021. gada 16. un 17. jūnijā notiks Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) doktorantūras programmas rīkotā starptautiskā zinātniskā konference. Konferences tēma ir “Idejas un materiāli: Baltijas un citu reģionu kultūras hibriditātes kontekstā”, tās mērķis ir rosināt pārdomāt mākslas un kultūru saplūsmi, mijiedarbi, kā arī pretrunas un sadursmes Baltijas reģionā gan vēsturiskā perspektīvā, gan mūsdienās. Konference notiks tiešsaistē un būs brīvi pieejama visiem.

Latvijas Mākslas akadēmijas rektors profesors Kristaps Zariņš konferences tēmas izvēli pamato ar aktuālām norisēm kultūras un mākslas dzīvē, norādot uz acīmredzamo vēsturiski pieblīvētās kultūras telpas mainību un ietekmi, kā arī aicinot pievērst uzmanību interneta vides tīrībai, viedokļu daudzveidībai, godīgumam un tradīcijām.

Konferences mērķis ir attīstīt zinātnisko un māksliniecisko darbību, veicināt izpratni par mākslas un kultūras aspektiem, nozīmi un zinātnisko pētījumu aktualitāti. Šogad konference būs starptautiska, tajā ar priekšlasījumiem piedalīsies vairāki starptautiska mēroga zinātnieki un lektori no ārvalstīm. To vidū viens no izcilākajiem Eiropas vēstures pētniekiem Prof. PhD. Pīters Bērks (Pieter Burke), mākslas vēsturniece, Londonas Mākslas universitātes vecākā lektore Prof. PhD. Basia Slivinska (Basia Sliwinska) no Lielbritānijas, Dānijas Nacionālā muzeja vadošā pētniece PhD. Rūta Sargenta Noijesa (Ruth Sargent Noyes), un citi.

Konferences dalībnieki reflektēs par mākslas materiālo un nemateriālo komponentu vienību un to atšķirību, kā arī pētīs mākslas parādību un artefaktu stilistisko, hronoloģisko, formālo, konceptuālo, sociālo, afektīvo un citu izpausmju hibrīdo dabu. Viens no hibriditātes aspektiem saistās ar Baltijas teorētisko atkarību no Rietumiem, līdz ar to var pētīt, kādā veidā tiek radītas lokālas zināšanas un kādas pretestības stratēģijas pastāv.

“Mākslas artefakti vienmēr dzimst hibrīdsituācijā, ja ar hibridizāciju, līdzīgi profesoram Pīteram Bērkam, saprotam attīstību un mainību. Šādā kontekstā kādas parādības “tradicionālisms” jau var signalizēt par stagnāciju. Tādēļ mūsu konferences moto rosina pārdomas par katra mākslas veida evolūciju un mijiedarbību ar cietiem mākslas veidiem”, saka mākslas vēsturnieks, LMA profesors un doktorantūras programmas direktors Ojārs Spārītis.

Šogad viens no LMA zinātniskās konferences sadarbības partneriem ir mākslas nozares atbalstītājs Signet Bank. Konference būs pirmais bankas atbalsta projekts mākslas izglītībai, tādējādi atšķirot jaunu lapu Signet Bank sadarbībai ar Latvijas mākslas nozari.

“Mūsdienās, kad kultūru mijiedarbe ir novērojama visdažādākajās formās, to hibriditāti veicina cirkulācija, kad vienas kultūras attīstības, iepazīšanas izpausme veido atklājumus un sekmē nākamo soli uz priekšu kultūru attīstībā, radot vēlmi iepazīt citas to dimensijas. Vēsturiski Baltijas valstis ir atradušās dažādu kultūru ietekmē, tādēļ esam pārliecināti, ka kultūru hibriditāte ir viena no tēmām, ko ir vērts padziļināti pētīt un meklēt atbildes mūsu multikulturālajā vidē,” uzsver Signet Bank vecākā viceperezidente, Latvijas Mākslas akadēmijas Padomnieku konventa locekle Ineta Done.

Pieslēgšanās informācija konferencei:

Vietne Zoom,
16. jūnijā sākums plkst. 11.00
17. jūnijā sākums pksts. 9.00
Piekļuves saite abām dienām: https://zoom.us/j/98607054569
ID: 986 0705 4569

Konferences tiešraide būs skatāma arī LMA Konferences Facebook lapā:(https://www.facebook.com/events/477666480232741)

Konferences noslēgumā, ceturtdien, 17. jūnijā plkst. 15:30 plānota īsa uzruna no Ph.D Ruth Sargent Noyes par Jēlas Univesitātes (ASV) Balstijas studiju stipendiju. Īpašām iespējām tieši Latvijas doktorantiem. Aicinām pievienoties visus interesentus!

Plašāka informācija pie LMA Doktorantūras programmas studiju vadītājas Mag. art., Mag. iur. Agitas Gritānes
+371 25647787 / 

Konference tiek rīkota projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 "Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros.

Pievienotie faili: