Meklēt
Izvēlne

17. SEPTEMBRĪ LMA SATVERSMES SAPULCE NOBALSO PAR AUGSTSKOLAS AUTONOMIJU

17. septembrī Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Satversmes sapulce, reaģējot uz norisēm Latvijas augstākās izglītības politikā, atbalstīja LMA rektora profesora Kristapa Zariņa aicinājumu apliecināt LMA autonomiju.

LMA Satversmes sapulce uzskata, ka institucionālā autonomija ir priekšnoteikums akadēmiskajai brīvībai, studiju un pētniecības izcilības un kvalitātes nodrošināšanai, un uz vienlīdzīgiem principiem veidotas augstskolu sadarbības nodrošināšanai.

LMA ir dibināta de iure 1919.gada 20.augustā ar Ministru Kabineta lēmumu. Oficiālā  atklāšana  notika 1921.gada 12.oktobrī. Latvijas Mākslas akadēmijas (turpmāk — Akadēmija vai abrevatīvs - LMA) pirmā Satversme tika pieņemta 1924.gada 7.februārī Latvijas Republikas Saeimā un to izsludināja Valsts Prezidents Jānis Čakste.

Laika posmā no 1940. gada līdz 1942. gadam Akadēmija ir saukusies par Valsts Mākslas akadēmiju, no 1942. līdz 1944. Latvijas Mākslas akadēmija, no 1944. gada līdz 1973. gadam — par Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmiju un no 1973.gada līdz 1988.gadam — par Teodora Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmiju.

Ar LPSR Ministru Padomes lēmumu 1988. gadā Akadēmijai tika atjaunots vēsturiskais nosaukums — Latvijas Mākslas akadēmija. 1992.gada 18.jūnijā Akadēmijas Satversme (otrā) tika apstiprināta Latvijas Republikas Augstākajā Padomē. 1999.gada 20.janvārī Akadēmijas Satversme, pēc saskaņošanas ar Augstskolu likumu, tika apstiprināta Latvijas Republikas Ministru kabinetā (rīkojums Nr.21). 2003.gada 19.jūnijā Akadēmijas Satversme tika apstiprināta Latvijas Republikas Saeimā. 2008. gada 6.marta Akadēmijas Satversmes sapulces sēdē tika apstiprināti grozījumi Akadēmijas Satversmē, to saskaņojot ar izmaiņām normatīvajos aktos, un nostiprinot satversmē Akadēmijas kā publiski atvasinātas personas statusu (“Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumiem” LR Saeimas pieņēma 2009. 23. aprīlī. Rīgā):

„Akadēmija ir valsts dibināta atvasinātā publiskā persona. Akadēmija ir augstākās izglītības, zinātniskās pētniecības, mākslas, jaunrades un kultūras institūcija. Akadēmijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Izglītības likums, Zinātniskās darbības likums, Augstskolu likums, šī Satversme un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.”

LMA kopš sava dibināšanas brīža ir sevī iemiesojusi nacionālo mākslas skolu, kļūstot par vienu no Latvijas valsts neatkarības un kultūras patstāvības simboliem.

LMA stratēģiskais pamatmērķis ir vispusīgi attīstīt mākslu, dizainu, zinātni un augstāko izglītību, nostiprinot mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības vienotību un studiju nepārtrauktību, sekmējot vizuālās kultūras attīstību un izpēti.