Meklēt
Izvēlne

23. MARTĀ NOTIKS LMA LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS, DIZAINA UN ARHITEKTŪRAS INSTITŪTA SARUNU SĒRIJAS OTRĀ TIKŠANĀS

Turpinot 2021. gada decembrī aizsākto Latvijas Mākslas akadēmijas Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta (LMDA) sarunu sēriju, LMDA  izziņo otro institūta sarunu “Mākslinieciskā pētniecība: lokālie materiāli un dati transnacionālā kontekstā”, kas notiks 23. martā, no plkst 18.00 līdz 19.30 tiešraidē LMA Facebook kanālā ŠEIT.

Saruna pievērsīsies jautājumam kā lokālie materiāli un dati, kas kalpo kā ierosinājums mākslinieciskās pētniecības projektiem, gūst aktualitāti plašākā starptautiskā kontekstā. Kādi formālie paņēmieni ļauj “tulkot” lokālo pētniecību sasaistot to ar transnacionālām tēmām un jautājumiem? Kādas tēmas tiek aktivizētas lokālās vēstures un vides pētniecības rezultātā? Diskusijā runāsim arī par sadarbības lomu mākslinieciskās pētniecības projektos. Vai māksliniecisko pētniecību var uzskatīt par praksi, kas jau sākotnēji paredz mākslinieku un dažādu disciplīnu ekspertu sadarbību?

2021. gada pavasarī, sadarbībā ar citām kultūras augstskolām Latvijā, Latvijas Mākslas akadēmijā ir uzsākta profesionālās doktorantūras programma. Pulcējot dažādu mākslas nozaru – vizuālās un jauno mediju mākslas, dizaina un mākslinieciskās pētniecības jomas profesionāļus, LMDA saruna pievērsīsies pētniecības praksēm, kas veidojušās gan akadēmiskajā vidē, gan ārpus tās. 

Prezentācijas un diskusijas programma:

Māksliniece Ieva Epnere iepazīstinās ar pētniecisko darbu, kas veikts Rīgā un Berlīnē strādājot pie projekta “Zaļā skola: Marta Rink” (2017 – 2021), kurā Ieva aplūkojusi 19. gs. beigu – 20. gs sākuma reformpedagoģijas vēsturi Latvijā.

Rasa Šmite (Dr.), māksliniece un jauno mediju kultūras centra RIXC līdzdibinātāja, prezentācijā “Ekodatu estētika: vizualizējot komplicētās attiecības starp meža ekosistēmām un atmosfēru” stāstīs par pētniecisko procesu, kas pavadījis viņas un Raita Šmita darba “Atmosfēriskais mežs” (2020) tapšanu.

Liene Jākobsone (Dr.), LMDA pētniece un LMA Interjera dizaina katedras vadītāja ieskicēs dizaina pētniecības paradigmas principus. Viņa apskatīs metodes un paņēmienus, kā arī attieksmi, kas nepieciešamas šādas pētniecības veikšanai. Dizaina pētniecība tiks izvērtēta gan dizaina studiju, gan mākslā balstītas pētniecības kontekstā. 

Manuels Angels Macia (PhD), Journal for Artistic Research redaktors un LMA viesprofesors, sarunā pievērsīsies tēmai “Mākslinieciskās pētniecības politika un infrastruktūra”. 

Prezentācijām sekos diskusija, kurā sarunas dalībnieki un LMDA pētnieces Dina Suhanova un Māra Traumane tuvāk pievērsīsies prezentācijās skartajām tēmām. 

Diskusija notiks angļu valodā.