Meklēt
Izvēlne

24. MARTĀ PROMOCIJAS DARBU AIZSTĀVĒS JANA KUKAINE

2023. gada 24. martā plkst. 13.00 Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) promocijas padomes atklātā sēdē Jana Kukaine aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Feministiskā māksla postsociālismā: viscerālās estētikas perspektīva” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) mākslas zinātnē iegūšanai. Recenzenti: Dr. art. Stella Pelše (LMA Mākslas vēstures institūts); Dr. philol. Sandra Meškova (Daugavpils Universitāte); Dr.phil. Igors Gubenko (Latvijas Universitāte).