Meklēt
Izvēlne

JANVĀRA BEIGĀS BUDAPEŠTAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ VIESOJĀS LMA VIZUĀLĀS NODAĻAS PASNIEDZĒJI

Janvāra beigās Budapeštas Mākslas akadēmijā aizritējusi darba tikšanās ar projekta “EU4ART” alianses sadarbības partneriem. Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) tikšanās reizē pārstāvēja Vizuālās nodaļas pasniedzēji: LMA rektors Kristaps Zariņš, Glezniecības apakšnozares vadītājs Andris Vītoliņš, Grafikas apakšnozares vadītājs Guntars Sietiņš, Tēlniecības apakšnozares prof. Gļebs Panteļējevs, Zīmēšanas katedras vadītājs prof. Normunds Brasliņš, LMA Projektu un attīstības daļas vadītājs Jānis Gailītis.

Vizītes laikā partneri prezentēja projekta pirmā perioda laikā paveikto, kā arī pārrunāja šī gada plānotās darbības un veicamos uzdevumus.

 „EU4ART“ alianses vadošais partneris ir Budapeštas Mākslas akadēmija (Magyar Képzőművészeti Egyetem), „EU4ART” Alianses dalībnieki ir Romas Mākslas akadēmija (Accademia di Belle Arti di Roma), Drēzdenes Mākslas akadēmija (Hochschule für Bildende Künste Dresden), Latvijas Mākslas akadēmija.

Projekta mērķis:

“EU4ART” alianses projekts attīstīs kopīgu programmu trīs jomās glezniecībā, tēlniecībā un grafikā. EU4ART alianses ietvaros tiks saskaņoti augstākā līmeņa praktiskie un teorētiskie studiju priekšmeti visos studiju līmeņos (bakalaura, maģistratūras un doktorantūras).  Projektā tiek apvienota mākslas studiju priekšmetu labākās klasiskās tradīcijas, meklējot to attīstības risinājumus digitālā vidē. EU4ART alianse spēcinās Eiropas identitātes apziņu caur tēlotājmākslas vēsturisko attīstību, lomu un tā mantojuma nozīmi Eiropas kultūrā.

Projekta galvenie sasniedzamie rezultāti:

1. Vienotas elastīgas mācību programmas tēlotājmākslas jomā izveidošana.

2. Studiju kursu metodiska atjaunošana, izmantojot kopīgas izstādes un individuālus pētījumus starp partneriem (semināros un studiju darbos), pieredzes iegūšana, apmaiņa, pedagoģiskās pieejas labās prakses piemēru analīze un pedagoģisko metodoloģiju paplašināšana. Pakāpeniski "familiarizēt" augstskolu akadēmisko personālu ar esošo kārtību, kādā tiek iegūta izglītība un īstenots mācību / studiju process Rīgā, Budapeštā, Romā un Drēzdenē.

3. Pēc iespējas plašāku dalībnieku tīklu veidošana. EU4ART alianse visās četrās augstskolās tiks integrētas vietējās struktūrās dažādos līmeņos.

4. Tiks veikti pētījumi “tēlotājmākslas valodas” jomā un sastādīta tēlotājmākslas daudzvalodu vārdnīca (verbāli vizuālu). Projekta ietvaros tiks izstrādāts metodisks materiāls – rokasgrāmata latviešu, ungāru, vācu, itāļu un angļu valodā.

5. Tiks veicināta svešvalodu apguve studentiem un personālam;

6. Tiks izstrādāta mentoru sistēma mobilitātes veicināšanai.

“EU4ART” alianses projekta ilgums ir no 2019.gada novembra līdz 2022.gada 31.oktobrim.


Foto Nr.2 : No kreisās: Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš, Budapeštas Māskslas akadēmijas rektore Estere Radak (Radák Eszter), projekta konsultante Alba Prieto Gonzales (Alba Prieto González), Romas Mākslas akadēmijas direktore Ticiāna Dačilli (Tiziana D’Acchille), Drēzdenes Mākslas akadēmijas kanclers Johans Beisserts (Jochen Beißert).