Meklēt
Izvēlne

Agneses Tambakas raksts „Dažas liecības par 17. – 19. gadsimta nīderlandiešu flīzēm Rīgā”

Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra programmas Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares studentes Agneses Tambakas raksts „Dažas liecības par 17. – 19. gadsimta nīderlandiešu flīzēm Rīgā” lasāms nesen izdotajā zinātnisko rakstu krājumā „Senā Rīga 9. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē”. Rakstu krājums tapis ar VPP Letonikas un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Izdevējs ir Latvijas vēstures institūta apgāds.

2016. gadā A. Tambaka piedalījās 4. maģistrantu zinātniskajā konferencē ar referātu – „Bībeles ainas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 17.—19. gadsimta nīderlandiešu flīžu krājumā”. Mākslas vēsturnieces pētnieciskās intereses saistītas ar Latvijā lietot flīžu vēsturi, kontektu, ikonogrāfiju, ietekmēm u.tml.